NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 



terug naar inhoudsopgave

Actie voor Europese natuur groot succes!

18 mei 2016

Ruim 17-duizend Europese burgers hebben laten weten dat de natuurwetten niet aangepast moeten worden en de Europese natuur goed beschermd moet blijven. Ook Vogelbescherming maakte deel uit van deze zogenaamde donderwolk: een actie via sociale media gericht aan de Europese politici. In Nederland deden ruim 1.100 mensen mee.

Onze meest waardevolle natuur wordt in principe goed beschermd door Europese wetten. Europa evalueert nu deze wetgeving en het gevaar dreigt dat deze worden afgezwakt. De vooruitgang die we de afgelopen jaren hebben geboekt wordt dan teniet gedaan.

Meerdere onderzoeken, ook van Europa zelf, bevestigen wat de natuurorganisaties al jarenlang roepen: de Europese wetten zijn goed, maar de uitvoering laat te wensen over. Daar waar de wetgeving goed wordt toegepast bloeit de natuur op. In Nederland kunnen we daardoor weer genieten van kraanvogels en zeearenden.

Laat het donderen!
De komende weken zal de Europese Commissie bekend maken wat ze van plan is met de Europese natuur. Met de actie op Facebook en Twitter hebben Europese burgers laten weten dat de wetgeving goed is, maar de Commissie nu eindelijk eens tot actie moet overgaan. Wat de politici gaan beslissen is nog onduidelijk. De natuurorganisaties plannen daarom opnieuw een actie rond 28 t/m 30 juni, als de Europese Commissie in Amsterdam bij elkaar is om onder het voorzitterschap van Nederland hierover te praten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet