NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Online aanvragen ontheffing flora en faunawet mogelijk

24 okt 2006

De provincie Utrecht heeft een nieuwe service beschikbaar: het aanvragen van een ontheffing in het kader van art. 68 van de Flora- en faunawet kan vanaf nu via het internet. Het aanvraagformulier is te vinden op de website van de provincie, onder het thema Natuur en Landschap bij wet- en regelgeving. Het invullen en verzenden vindt plaats via internet. De aangeleverde informatie wordt vervolgens elektronisch verwerkt, zodat de procedure snel en efficiŽnt kan verlopen. Omdat een handtekening nodig is, blijft het voorlopig noodzakelijk om ook een geprint en ondertekend exemplaar in te sturen. In de toekomst wordt het mogelijk deze handtekening elektronisch te zetten. Het online kunnen aanvragen van deze ontheffing is de eerste stap naar een volledige online service. De volgende stap is dat de aanvrager voortdurend de status van de aanvraag via het internet kan volgen en op de hoogte wordt gehouden van de voortgang. Ook is het dan mogelijk inzicht te krijgen in alle lopende, verleende en afgewezen aanvragen voor vergunning of ontheffing. Naar verwachting gaat deze uitgebreide online service begin volgend jaar van start.

De provincie Utrecht werkt eraan haar dienstverlening naar burger en bedrijf eenvoudiger en toegankelijker te maken. Dat doet zij onder meer door steeds meer diensten via het internet aan te bieden. Het was al mogelijk milieuklachten via het internet in te dienen. In de nabije toekomst wordt het mogelijk om ook andere vergunningen, vrijstellingen, subsidies aan te vragen via het internet. Daarnaast blijven de vertrouwde vormen van dienstverlening bestaan.Het online aanvraagformulier voor de ontheffing in het kader van de Flora en faunawet is ontwikkeld in samenwerking met het landelijke programma eFormulieren en de daarbij aangesloten provincies.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet