NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Brits klimaatrapport signaal voor Nederland

30 okt 2006

Het vandaag verschenen rapport van de Britse topeconomoom Nicholas Stern toont aan dat forse investeringen nodig zijn om een diepe wereldwijde economische recessie als gevolg van klimaatverandering te voorkomen. 'Het rapport bewijst dat er geen geldig excuus meer is om de investeringen in duurzame energie niet minimaal te verviervoudigen en klimaatschadelijke subsidies af te schaffen,’ aldus Donald Pols, campagneleider Klimaat en Energie van Milieudefensie. ‘Het wordt hoog tijd dat dit gevoel van urgentie ook tot de lijsttrekkers in Nederland doordringt.’

Het rapport dat topeconomoom Sir Nicholas Stern in opdracht van de Britse regering heeft geschreven, toont dat klimaatverandering nú aangepakt moet worden. Zonder in te grijpen zal klimaatverandering de wereld naar schatting ruim 1.000 tot misschien wel 5.500 miljard euro gaan kosten. Dat is méér dan de kosten van de twee wereldoorlogen en de economische crisis in de jaren '30 van de vorige eeuw samen.

Om klimaatverandering te voorkomen moet volgens Stern jaarlijks één procent van het wereldwijde bruto nationaal product worden geďnvesteerd in oplossingen. Vertaald naar Nederland komt dat neer op ongeveer vier miljard euro, ruim vier keer zoveel als nu wordt geďnvesteerd in duurzame energie.

Milieudefensie vindt dat Nederland om te beginnen een eind moet maken aan klimaatschadelijke subsidies en belastingvrijstellingen. Het daarbij om een totaalbedrag van ongeveer 4,2 miljard euro, in de vorm van bijvoorbeeld accijnsvrijstelling van vliegtuigbrandstoffen en belastingvoordelen voor grootverbruikers van energie. Het vrijgekomen geld kan direct worden geďnvesteerd in klimaatvriendelijke maatregelen.

'Dit rapport schudt hopelijk ook de Nederlandse lijsttrekkers wakker. Want met het halfslachtige beleid van de kabinetten Balkenende, kunnen we klimaatverandering niet stoppen,' aldus Donald Pols. ‘Het is tijd dat de lijsttrekkers bij de verkiezingsdebatten duidelijk maken wat zíj aan dit probleem denken te gaan doen.'

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet