NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Manifest 'Natuurlijke Klimaatbuffers' aangeboden aan politiek

31 okt 2006

Dinsdag 31 oktober ontving Jan Peter Balkenende het manifest 'Natuurlijke Klimaatbuffers' uit handen van directeur Jan Jaap de Graeff van Natuurmonumenten. Met dit manifest vragen vijf grote natuurorganisaties aandacht van de politiek voor de belangrijke rol van klimaatbuffers. Deze buffers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering.

Lijsttrekkers
Het manifest werd gisteren aangeboden aan de lijsttrekkers Wouter Bos (PvdA), Jan Peter Balkenende (CDA), Mark Rutte (VVD) , Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GroenLinks), Jan Marijnissen (SP) en Andrť Rouvoet (ChristenUnie), en aan staatssecretaris Pieter van Geel van milieu. De lijsttrekkers stelden dat geld geen obstakel mag zijn voor de proefprojecten die de natuurorganisaties voorstellen; voor die projecten is jaarlijks vijftien tot twintig miljoen euro nodig.

Hoge prioriteit
Balkenende, die het manifest ontving van Jan Jaap de Graeff, complimenteerde de opstellers van het manifest voor hun creatieve denkwerk. Hij stelde dat zijn kabinetten de afgelopen jaren al heel veel aan de aanpak van het klimaatprobleem hebben gedaan. Ook de komende jaren moet het onderwerp hoge prioriteit blijven houden, vond Balkenende. Hij onderschreef ook de noodzaak om ruimte te maken voor water, maar wees daarbij wel op andere belangen die in het geding zijn.

Klappen opvangen
De vijf grote natuurorganisaties Ark, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming en de Waddenvereniging, introduceren via het manifest het begrip 'Natuurlijke klimaatbuffers'. Dit zijn robuuste gebieden, waar de natuur zijn gang kan gaan en water de ruimte krijgt. Gebieden die klappen opvangen, die anders pijnlijk gevoeld zouden worden. Ze zorgen ervoor dat Nederland droge voeten houdt waar dat nodig is, maar ook kan blijven beschikken over voldoende water van een goede kwaliteit. Klimaatbuffers dragen bovendien bij aan het behoud van de biodiversiteit. Een natuurlijk alternatief om onze veerkracht te vergroten, een oplossing die ons werkelijk weer in contact brengt met het water in onze Delta-.relatief goedkoop (zeker in vergelijking met technische maatregelen), efficiŽnt, effectief, en internationaal toepasbaar!

Sponswerking
De vijf natuurorganisaties pleiten voor een robuust groen/blauw internationaal netwerk waar de natuur zijn gang kan gaan met daarin volop ruimte om te werken en te wonen. Een overvloed aan water in dergelijke gebieden leidt dan niet meer tot overstromingen, maar wordt door de spons van het groene netwerk geabsorbeerd. Natuurlijke duinvorming kan ons duurzamer beschermen tegen een stijgende zeespiegel, dan een dijk. Daarvoor is het nodig om te gaan denken in kustzones in plaats van een kustlijn. Ook is het nodig om te investeren in de kwaliteit van de natuur. Bijvoorbeeld een Waddenzee met royale kwelders, kokkel- en mosselbanken, zeegrasvelden en robuuste zoet-zout overgangen is een klimaatbuffer bij uitstek.

Alvast begonnen
De natuurorganisaties zijn vast begonnen met voorbeeldprojecten van klimaatbuffers, in het Waddengebied, bij de Hondsbosche Zeewering, in de Wieden en de Ooypolder, bij de Zuiderklip in de Biesbosch, in het Weerterbos, in het stroomgebied van de Dviete in Letland, in de Oursi wetlands in Burkina Faso en in de Byagos Archipel in Guinnee Bissau. Maar dat is een beginnetje, niet meer dan dat. De uitdaging voor de politiek is om in het kader van het Adaptatieprogramma Ruimte en Klimaat veel meer klimaatbuffers te (laten) creŽren. Dat vraagt doortastendheid en volharding, volgend op politieke durf en wil. Daarom vragen de vijf natuurorganisaties aan de politiek: maak klimaat tot een speerpunt op de politieke agenda's!; reduceer de uitstoot van kooldioxide, realiseer klimaatbuffers en investeer in een duurzame toekomst zowel in als buiten Nederland!

HIER-campagne
Natuurlijke Klimaatbuffers maakt onderdeel uit van de HIER-campagne. HIER is een initiatief van ruim 40 goede doelen, waaronder Natuurmonumenten, die in Nederland en daarbuiten een groot aantal projecten uitvoeren om het wereldwijde klimaatprobleem aan te pakken. HIER wil graag ook Nederlandse consumenten, bedrijven en overheden betrekken bij het klimaatprobleem. Want alleen als iedereen meedoet, kunnen we het tempo van klimaatverandering afremmen en de schadelijke gevolgen beperken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet