NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groene kamerleden zeggen toe: EHS in 2018 gereed

3 nov 2006

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) - de groene ruggengraat van Nederland - is in 2018 gerealiseerd. Deze toezegging is op 2 november unaniem door kamerleden van CDA, VVD, PvdA, D'66, CU, SP en Groenlinks gedaan tijdens het groene verkiezingsdebat. PvdA, D'66, CU, SP en Groenlinks streven zelfs naar een versnelde robuuste realisatie gekoppeld aan extra ruimte voor het waterbeheer, waarvoor ze komende kabinetsperiode extra geld willen reserveren. Daarnaast zijn deze partijen van mening dat bij de realisatie en zorg voor natuur en landschap een centrale regierol voor het Rijk is weggelegd. 'Er is nu Rijksingrijpen nodig om de provincies in staat te stellen hun werk goed te doen', aldus Boris van der Ham. VVD en CDA daarentegen vinden dat deze taak bij decentrale overheden moet blijven.

Alle partijen steunen de realisatie van een blauw-groen netwerk waarbij natuur in en om de stad, de Nationale Landschappen en de EHS in samenhang worden uitgevoerd. PvdA, D'66, CU, SP en Groenlinks hebben daar tot 400 miljoen Euro per jaar extra voor beschikbaar. Over de financi?le ambities van het CDA is nog onduidelijkheid.

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, DE LANDSCHAPPEN en de ANWB hebben het groene verkiezingsdebat georganiseerd om de groene ambities in de komende kabinetsperiode concreet boven water te krijgen. Natuurmonumenten heeft per politieke partij de groenste kamerleden geselecteerd die aan het debat hebben deelgenomen. Dit zijn Liesbeth Spies (CDA), Harm Evert Waalkens (PVDA), Stef Blok (VVD), Martine Meekeren-Vonk (CU), Wijnand Duyvendak (Groen Links), Boris van der Ham (D'66) en Krista van Velzen (SP).

De vier organisaties zijn tevreden met de uitspraken, maar willen nog in een gesprek met het CDA duidelijkheid krijgen over de ambities voor de EHS. Zij sturen de kamerleden een brief waarin de door hen gemaakte toezeggingen en beloften staan weergegeven. De organisaties zullen de kamerleden in de komende kabinetsperiode hierop bijven aanspreken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet