NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Last minute actie CDA aanslag op Nederlandse natuur

9 nov 2006

De Tweede Kamer heeft op 31 oktober 2006 op de valreep een wet aangepast waardoor veel natuurgebieden in Nederland niet langer beschermd zijn tegen vervuiling door intensieve veebedrijven. Bovendien moet het kabinet door een motie van het CDA in Brussel gaan pleiten voor soepelere ammoniak-regels voor veehouderijen bij Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. Zo willen de partijen de bescherming van de natuur nog verder uithollen.

De aanpassing van de Wet Ammoniak en Veehouderij is het ‘kroonjuweel’ van de zogenaamde landbouwcoalitie van CDA, VVD en LPF die afgelopen vier jaar stelselmatig de belangen van de intensieve veehouderij bevoordeelde boven natuurbelangen.

Door de wijziging van de wet wordt ruim 40.000 hectare kwetsbaar natuurgebied, ofwel meer dan zeven keer de Hoge Veluwe, niet langer beschermd. Bestaande veehouderijen mogen voortaan onbeperkt uitbreiden en nieuwe bedrijven mogen zich vestigen nabij kwetsbare gebieden. Hierdoor wordt het bereiken van een goede kwaliteit voor deze waardevolle natuurgebieden wellicht voorgoed onmogelijk. Ook de bescherming van de pareltjes van de Nederlandse heide en vennen neemt door de wetswijziging af.

Natuur en Milieu en Natuurmonumenten zijn verontwaardigd over het gemak waarmee het belang van veehouders boven het belang van de natuur wordt gesteld. Algemeen directeur van Natuur en Milieu, Mirjam de Rijk: ‘Mensen willen geen natuur die alleen bestaat uit brandnetels, bramen en grassen. Ze willen natuur waar bijzondere vlinders en libellen vliegen. Dat wordt met deze wet erg lastig te bereiken.’

Directeur Natuurbeheer van Natuurmonumenten, Teo Wams: ‘Afgelopen jaren hebben natuurbeheerders veel geld gestoken in het herstellen van de gevolgen van verzuring en vermesting van natuurgebieden. Dankzij het CDA is dit nu weggegooid geld.’

CDA kamerlid Koopmans reageerde in het Agrarisch Dagblad furieus op de reactie van de natuurorganisaties: ‘Dat wij de boerenachterban bedienen is geen schande’. En voor LPF fractievoorzitter Mat Herben was het aanleiding om zijn (bijna dertigjarige) lidmaatschap van Natuurmonumenten op te zeggen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet