NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Drenthse projecten gebiedsgericht beleid vastgesteld 14 nov 2006

14 nov 2006

In het kader van het gebiedsgericht beleid hebben gedeputeerde staten van Drenthe ingestemd met een reeks van uiteenlopende projecten in een drietal zogeheten SGB-gebieden. Voor deze gebieden is een gebiedsprogramma opgesteld en worden met het rijk afspraken gemaakt over projecten die de kwaliteit van het gebied ten goede komen. Voor de Drentsche Aa komt ruim 605.000 euro beschikbaar voor onder meer het herstel van de natuurlijke benedenloop van het Ossenbroekloopje en het Amelterdiepje. Andere projecten betreffen de realisering van een nieuwe toegang bij Rolde tot het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa en de aanleg van verscheidene fiets- en wandelpaden, waaronder de bouw van een houten brug over de Drentsche Aa. Aan deze projecten draagt de provincie zelf 170.000 euro bij. Voor verschillende waterprojecten in de SGB-gebieden Mars- en Westerstroom en de Hunze is ruim 335.000 euro beschikbaar. Gedacht moet dan worden aan onder meer de aanleg van natuurvriendelijke oevers en natte verbindingszones. Met deze tender komt er een einde aan de landelijke Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid, die in september 2001 van kracht werd. Met ingang van 1 januari aanstaande geldt het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Iedere provincie krijgt dan van het rijk een bepaald bedrag, dat gekoppeld is aan een overeenkomst waarin partijen voor een periode van zeven jaar prestatieafspraken maken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet