NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noord-Hollandse gebiedsvoorzitters aanjagers groene projecten

16 nov 2006

Vanaf 1 januari 2007 zorgen zeven gebiedscommissies ervoor dat diverse groene projecten worden uitgevoerd in het Noord-Hollandse landelijk gebied. Op dat moment krijgt de provincie namelijk een fiks bedrag van het rijk (Investeringsbudget Landelijk Gebied) voor projecten op het gebied van natuur, recreatie, landbouw, bodem en milieu. De commissies stimuleren de uitvoering van projecten en adviseren de provincie over regionale uitvoeringsprogramma's. GS hebben inmiddels een besluit genomen over de aanstelling van de voorzitters de zeven gebiedscommissies.

Met het overhevelen van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) op 1 januari 2007 draagt het rijk de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het landelijk gebied over aan de provincies. Daarmee komt een eind aan een ingewikkeld stysteem van subsidieregelingen bij zowel het rijk als de provincie voor het landelijk gebied. Vanaf dat moment is er één budget en één subsidieregeling met als voordeel dat de inrichting van het landelijk gebied sneller, beter en uiteindelijk ook goedkoper wordt. Bovendien wordt het makkelijker voor uitvoerende partijen als gemeenten en waterschappen om subsidie aan te vragen. Dit hoeft dan nog maar bij één loket: de provincie.

Gebiedscommissies
De provincie Noord-Holland ziet dit als een grote kans om een impuls te geven aan de uitvoering van groene projecten, en daarmee aan de leefbaarheid in Noord-Holland. De provincie heeft dus straks de regie, maar dat gebeurt niet vanuit een ivoren toren. Er komen zeven nauw betrokken gebiedscommissies die de uitvoering van projecten zullen stimuleren en die de provincie adviseren over regionale uitvoeringsprogramma's.

Wie zijn het?
Voor de praktische uitvoering van ILG is Noord-Holland verdeeld in zeven gebieden. Deze gebieden krijgen ieder een eigen commissie die over het algemeen bestaan uit de betrokken uitvoerende partijen in een gebied. De adviescommissies moeten ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk projecten in hun eigen regio, zo snel mogelijk uitgevoerd gaan worden. De commissies moeten in januari 2007 aan de slag gaan. De voorzitters van deze commissies zijn voor een groot deel aangedragen door betrokken partijen uit de regio. Het zijn stuk voor stuk mensen met een bestuurlijke en/of werkgerichte ervaring met partijen en projecten in het landelijk gebied. Dit zijn de voorzitters van de gebiedscommissies:

Texel: mw. mr. C.J. Geldorp-Pantekoek
Kop van Noord-Holland: drs. H. Smit
West-Friesland: dhr. V.C. Kay
Noord-Kennemerland: mr. H.M. Meijdam
Laag-Holland: mw. G.W. van Montfrans-Hartman
Zuid-West/Rijnland: mw.M.J.T. Blankers-Karsbergen
Amstel-, Gooi- en Vechtstreek: mr. F.W.R. Evers

Binnenkort ontvangen alle betrokken partijen een nieuwsbrief met informatie over de voortgang van het project ILG. In deze nieuwsbrief stellen de voorzitters zich voor. Meer informatie over ILG is ook te vinden via de website van de provincie: www.noord-holland.nl

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet