NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Rijk stimuleert kwaliteit landschap

17 nov 2006

Het kabinet roept op om gezamenlijk met provincies, gemeenten, beheerders en ondernemers te zorgen voor kwalitatief goede ontwikkelingen op het platteland. Dat staat in een brief (kwaliteitsagenda landschap: een tussenstand) aan de Tweede Kamer over de recente ontwikkelingen in het landschap, waarmee de ministerraad op voorstel van minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft ingestemd.

Het landschapsbeleid is vooral een zaak van de provincies. Dat is in de Nota Ruimte en de Agenda Vitaal Platteland vastgelegd. Het Rijk wil de provincies helpen bij deze nieuwe taak. Hiervoor is nu een Handreiking Kwaliteit Landschap gemaakt. Twintig gebieden in Nederland zijn aangewezen als Nationaal Landschap, zoals het Groene Hart. Voor die gebieden is er extra rijksaandacht en financiering. De andere plattelandsgebieden vallen onder de regie van de provincie.

In de brief deelt het kabinet de zorgen over de ontwikkelingen op het platteland. Dit naar aanleiding van rapporten van onder andere het Ruimtelijk Planbureau over bebouwing langs de snelwegen en de Natuurbalans van het Milieu- en Natuurplanbureau. Het kabinet roept daarom op om bij ontwikkelingen in het landelijk gebied kwaliteit van het landschap centraal te stellen. Het Rijk heeft daarom enige tijd geleden ook de heer Sijmons als 'Rijksadviseur voor het landschap' benoemd. Het rijksgeld voor de inrichting van het platteland (3,2 miljard euro) is gebundeld en wordt vanaf volgend jaar overgedragen aan de provincies.

Bij de ontwikkelingen op het platteland kan het belangrijk zijn om aandacht te schenken aan verschillende kwaliteiten in het landschap, zoals culturele en historische waarde. Hoe deze kwaliteiten in plannen kunnen worden opgenomen staat in de Handreiking Kwaliteit Landschap. Daarin staan antwoorden op vragen als: 'hoe kan de provincie landschapskwaliteit stimuleren bij de ontwerpen die door de gemeenten worden gemaakt' of 'wie kan er allemaal bijdragen aan de financiering van projecten'.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet