NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Primeur voor Oost-Groningers in particulier natuurbeheer

29 november 2006

Op woensdag 29 november is in aanwezigheid van minister Veerman (LNV) het eerste grootschalige contract voor particulier natuurbeheer in Nederland ondertekend. De ondertekenaars van het contract zijn gedeputeerde Henk Bleker van de provincie Groningen, Willy Oosterveld, voorzitter van de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) en van de nieuwe Stichting Particulier Natuurbeheer Oost-Groningen en Henk Wubs, hoofd grondzaken van Bureau Beheer Landbouwgronden.

De Stichting Particulier Natuurbeheer Oost-Groningen (PNOG) koopt zelf via een vof-constructie zo'n tweehonderd hectare grond in Reiderwolde, aan de oostzijde van Blauwestad. In de komende twee jaar zal zij het gebied inrichten als natuurgebied. Het is de eerste keer in Nederland dat particulieren zich opwerpen voor de aankoop en de inrichting van een nieuw natuurgebied op deze schaal.

De Stichting PNOG zal Reiderwolde inrichten met bos, struweel (lage bosjes), open water, moeras en bloemrijke graslanden. Op de hogere gedeelten plant de Stichting gevarieerd bos aan, met bijvoorbeeld eiken of beuken. De randen van het bos en het moeras worden gedeeltelijk beplant met struweel.

De stichting zal samen met de provincie en de gemeente Reiderland zorgen voor recreatieve elementen zoals een fietspad, een uitkijktoren, picknickbanken, een fietspontje en wandelpaden. Alle inrichtingsmaatregelen zijn vastgelegd in het Inrichtingsplan Reiderwolde, dat de provincie in september heeft vastgesteld.

De Agrarisch Natuurvereniging Oost-Groningen schreef zich deze zomer samen met andere belangstellenden in voor het beheer van het nieuwe natuurgebied Reiderwolde. De binding met het gebied en de ervaring met natuurbeheer was uiteindelijk doorslaggevend voor de keuze van de provincie voor samenwerking met de ANOG. De Stichting PNOG en de VOF kunnen het beheer van het gebied uitvoeren met subsidie uit de SN-regeling, speciaal bedoeld voor particulier natuurbeheer

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet