NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Zeeland stimuleert productie biobrandstof

28 nov 2006

Gedeputeerde Staten hebben op 28 november 2006 ingestemd met een bijdrage van 35.500 Euro om de ontwikkeling van biobrandstoffen in Zeeland te stimuleren.

Een studie naar de haalbaarheid van biodiesel in opdracht van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), de co÷peratieve landbouwvereniging CZAV en de Provincie Zeeland heeft uitgewezen, dat de inzet van biobrandstoffen een groei-markt is met kansen voor Zeeland en de Zeeuwse landbouw.

Accijns
Door de accijnsdiscussie is de tijd nog niet rijp om in te zetten op de introductie van een keten van teelt van koolzaad, verwerking en afzet in Zeeland. Wel willen ZLTO, CZAV en de Provincie Zeeland alvast zoveel mogelijk praktijkervaring op-doen met de ontwikkeling van biobrandstoffen in Zeeland. Dit om tot betere keuzes te komen over de toepasbaarheid van alternatieve energiebronnen en het gebruik van landbouwproducten daarbij.

In dit kader past het initiatief voor een pilot van de CZAV om in Zeeland geteeld koolzaad te verwerken tot Pure Plantaardige Olie door een Limburgs bedrijf, dat over vrije accijnsruimte beschikt. Na verwerking in Limburg, komt de brandstof terug naar Zeeland als wagenbrandstof.

Beleid
Het project 'Koolzaad als brandstof' past in de uitgangspunten van het Provinciaal Sociaal Economisch Beleidsplan (PSEB) om naar duurzame oplossingen voor energiebehoefte te zoeken en nieuwe kansen voor de landbouw te stimuleren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet