NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Duinherstel Amsterdamse Waterleidingduinen van start

23 nov 2006

De Zilk – Onder begeleiding van ‘Prins Willem III’ luidden groen-gedeputeerde van Zuid-Holland Leen van der Sar en water-wethouder van Amsterdam Maarten van Poelgeest gister het vervolg in van het ecologisch herstel van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Door op een andere manier water te winnen, kan de verdroging van het middenduin ongedaan gemaakt worden. Verloren planten en diersoorten keren terug.

Voor deze bijzondere gelegenheid keerde prins Willem III, die in 1851 een start maakte van de waterwinning in de duinen, terug in het heden. Hij wilde, bij wijze van spreken, de historische schade aan de natuur die de waterwinning aanrichtte, herstellen. “Wij zijn onder de indruk. U heeft het goed voor elkaar in het jaar 2006”, zo typeerde de ingehuurde acteur de verdiensten van de moderne milieuvriendelijke waterwinning.

“Herstel van elke vierkante meter duin betekent winst”, stelde gedeputeerde Van der Sar vast. Op slechts 400 vierkante kilometer duingebied groeit zestig procent van onze planten; leeft de helft van ons vlinderbestand; groeien 500 verschillende soorten mos en broedt driekwart van onze vogelsoorten. De kustprovincies maken gezamenlijk veel werk van het revitaliseren van de vaak verdroogde duinen. “Herstel is noodzakelijk voor de toekomst. Uiteraard gaat dit in samenspraak met de belanghebbenden in het aanliggende bollengebied. Duinherstel zal niet tot overlast bij de buren leiden. Dat houden we goed in de gaten.”

Maarten van Poelgeest, wethouder Ruimtelijke Ordening en Water in Amsterdam: “Met moderne technieken en de aanvoer van water van veraf, kunnen we de waterwinning in de duinen anders inrichten. Natuur en waterwinning gaan voortaan duurzaam samen in de Amsterdamse Waterleidingduinen.”

Verduurzaming van de watercycli is staand beleid in Amsterdam en is een richtsnoer voor Waternet (het eerste watercyclusbedrijf in Nederland). Waternet zal zorgdragen voor een duurzaam beheer van zowel de natuur als de waterwinning in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

De natuurgebieden in de Amsterdamse Waterleidingduinen blijven onder dezelfde condities toegankelijk voor recreanten. Voor het monitoren van de (grond-)waterstanden zijn afspraken gemaakt tussen alle belanghebbenden. De uitvoering van het monitoring- en actieplan is ondergebracht bij de provincie Zuid-Holland.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet