NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groene Hart toegankelijker voor inwoners grote steden

12 dec 2006

Het Groene Hart moet toegankelijker worden voor de inwoners van de grote steden. Om dat mogelijk te maken werken het Rijk, de Randstadprovincies en de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht samen in het programma Stad-Land, ook wel het programma G4P3. Minister Veerman van LNV heeft de heer ir. C.J. (Kees) Vriesman, thans algemeen directeur van Staatsbosbeheer, tot programmadirecteur benoemd. Binnen het rijksprogramma Groene Hart hebben minister Veerman van LNV, coŲrdinerend minister voor het Groene Hart, en minister Winsemius van VROM het initiatief genomen tot een selectie van groen/blauwe projecten en doorlopende routestructuren tussen de vier grote steden en het tussenliggende Groene Hart. De vier grote steden en de Randstadprovincies zijn in het kader van het G4P3-programma met de selectie begonnen. Het programma heeft tot doel om bestuurlijke en financiŽle obstakels voor groen-blauwe poorten tussen de grote steden en het Groene Hart te slechten. Een deel van de gelden voor de uitwerking van de Nota Ruimte kan daarbij worden ingezet. Er komt een Regiegroep met de verantwoordelijke gedeputeerden van de drie Randstadprovincies en de verantwoordelijke wethouders van de vier grote steden, onder voorzitterschap van de minister van LNV. De programmadirecteur rapporteert aan de regiegroep, waarvan hij tevens secretaris is.

De heer Kees Vriesman (62) treedt als programmadirecteur G4P3 in functie met ingang van 1 maart a.s. Voor hij in 2001 algemeen directeur werd van Staatsbosbeheer, dat als zelfstandig bestuursorgaan ressorteert onder het ministerie van LNV, was hij directeur-generaal Ruimtelijke Ordening bij het ministerie van VROM. Voordien werkte hij in de private sector, onder meer als directeur Concernhuisvesting en Vastgoed bij ABN-AMRO. De benoeming van Vriesman geldt voor drie jaar.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet