NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuur terug in onderwijs

14 dec 2006

Vandaag begint St. Nicolaasschool te Odijk met de eerste pilot van project 'Natuur-Wijs', een praktijkgericht natuureducatieprogramma van Universiteit Utrecht, Natuurcollege en Staatsbosbeheer voor kinderen van 4 - 18 jaar. 'Natuur-Wijs' is erop gericht kinderen bewust te maken dat zij deel uitmaken van de natuur zodat zij een relatie krijgen met de natuur. De pilot markeert de start van een meerjarenprogramma met als doel natuureducatie structureel in het onderwijs op te nemen. In de loop van 2008 worden de resultaten van de pilot gepresenteerd.

Kinderen zijn de natuurbeheerders van de toekomst. Onderzoek echter leert dat kinderen van de natuur vervreemden. Zo blijkt dat meer dan zeventig procent van de kinderen nooit in een echt natuurgebied komen. Terwijl ook is aangetoond dat natuur een aanzienlijke bijdrage levert aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen. Universiteit Utrecht, Natuurcollege en Staatsbosbeheer zijn van mening dat de natuur in Nederland een toekomst heeft, als mensen er een persoonlijke relatie mee opbouwen en zich verantwoordelijk gaan voelen voor die natuur. Om kinderen weer deel uit te laten maken van de natuur werken de drie organisaties samen aan project 'Natuur-Wijs' dat natuur terug wil brengen in het onderwijs.

De organisaties ontwikkelen in eerste instantie een lesprogramma voor basisschoolkinderen. Hierbij wordt samengewerkt met leerkrachten, boswachters, stagiaires en docentenopleidingen. De kinderen doen onder begeleiding van een boswachter buiten natuurervaringen op. Dit draagt bij aan een groter bewustzijn van de relatie tussen mens en natuur via kennis (hoofd), beleving (handen) en bezieling (hart). Daarbij sluit het programma zoveel mogelijk aan bij voor de school relevante thema's zoals biodiversiteit en voedselketen.

Tijdens de pilotfase worden thema's tot het programma toegevoegd en verder ontwikkeld. Ook komt er een trainingsprogramma voor onder andere leerkrachten, boswachters en educatieve medewerkers. Verspreid over 2007 gaan nog 11 andere basisscholen aan de pilot deelnemen. Na tussentijdse evaluaties worden de resultaten van de pilotfase in 2008 aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en OCW gepresenteerd. Daarna beogen de drie organisaties programma's te ontwikkelen voor alle kinderen in het basis- en het voortgezet onderwijs.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet