NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Brabant peilt mening over landschap

13 dec 2006

Vanaf vandaag kan iedere inwoner van Brabant op de website www.mijnboerenland.nl zijn mening geven over het landschap in de provincie. Op de site worden foto's getoond, die de keuzes en dilemma's duidelijk maken.

Mag een boer, om het hoofd boven water te houden, zijn bedrijf uitbreiden met een 'relaxfarm'? Zo luidt een van de vragen. Moet een veehouder zijn koeien in de wei te laten? Kan de provincie agrariërs financieel steunen om waardevolle landschappen te behouden?

Met het onderzoek hoopt de provincie een beeld te krijgen van de meningen over de inrichting van het platteland. En ook wordt getoetst of jongeren daar anders over denken dan ouderen.

In onze dichtbevolkte provincie wordt nog tweederde van het oppervlak gebruikt voor de land- en tuinbouw. Het aantal boeren neemt per jaar met ongeveer 4 procent af, terwijl hun grond meestal agrarisch blijft. Toch is de traditionele landbouw als vormgever van het landschap steeds minder vanzelfsprekend, want de wereldmarkt dwingt schaalvergroting af. Nieuwe landbouwontwikkelingsgebieden en glastuinbouwlocaties zullen het beeld van het buitengebied veranderen. De invloed van woningbouw, bedrijventerreinen en waterbergingsterreinen neemt nog verder toe. Al die ontwikkelingen knagen stukjes af van het traditionele Brabantse agrarische cultuurlandschap. De peiling wordt gebruikt voor een provinciaal debat over de vraag: Wat is het traditionele Brabantse landschap ons waard? De uitslag van de enquête wordt eind januari bekend en staat vanaf 9 februari op de site.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet