NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Regionaal bedrijventerrein in Land van Heusden en Altena

13 dec 2006

De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem en de provincie Noord-Brabant willen samen een regionaal bedrijventerrein ontwikkelen in het Land van Heusden en Altena. Ze hebben daarvoor een samenwerkingsconvenant ondertekend. Het bedrijventerrein komt op een locatie ten zuiden van Werkendam. Dit terrein krijgt een omvang van ca. 40 hectare bruto.

De drie gemeenten hebben eerder in hun regionale StructuurvisiePlus een voorstel gedaan waar de bedrijventerreinen zich in de toekomst zouden moeten ontwikkelen. Dit voorstel is door de provincie overgenomen in het uitwerkingsplan voor de landelijke regio Land van Heusden en Altena. Het uitgangspunt is dat Werken een regionale zaak is! In de regionale oplossing komt het zwaartepunt bij Werkendam te liggen. Aan de zuidkant van de kern, aansluitend op het bestaande bedrijventerrein Bruine Kilhaven, zal tot 2020 een regionaal bedrijventerrein (RBT) worden ontwikkeld met een omvang van ca. 40 hectare bruto. Het bedrijventerrein is vooral bedoeld om de behoefte aan ruimte voor grotere bedrijven op te vangen. Naast het regionale terrein zullen ook drie subregionale terreinen gezamenlijk worden ontwikkeld: in Aalburg Veensesteeg-Noord, in Werkendam Bruine Kilhaven V en in Woudrichem De Rietdijk-Noord.

De drie gemeenten zijn tot de conclusie gekomen dat het gezamenlijk ontwikkelen van de subregionale bedrijventerreinen en het regionaal bedrijventerrein de beste oplossing is. Interne concurrentie wordt hierdoor immers voorkomen. Vooruitlopend op de regionale samenwerking zal de gemeente Aalburg 3 ha van de Veensesteeg uitbreiden voor een aantal urgente gevallen van bedrijven die willen verplaatsen uit woongebieden.

In november 2004 is een intentieovereenkomst getekend welke het startsein gaf voor de uitvoering van het beleid. Het procesconvenant dat vandaag is ondertekend, is hierop het vervolg. Het convenant beschrijft de uitgangspunten voor samenwerking en bevat procesafspraken om te komen tot een definitieve samenwerkingsvorm voor het regionaal bedrijventerrein en de subregionale terreinen. De komende maanden worden twee samenwerkingsvormen nader -onderzocht: samenwerking op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling (WGR) of op basis van een bestuursconvenant. Het streven is om in de tweede helft van 2007 een definitieve samenwerkingsvorm te kiezen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet