NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Emissiehandel luchtvaart fopspeen

19 dec 2006

Milieudefensie vindt het voorstel van de Europese Commissie om voor de luchtvaartsector emissiehandel in CO2-uitstootrechten in te voeren, veel te vrijblijvend. Met de voorgestelde emissiehandel zal nauwelijks milieuwinst worden geboekt. Milieudefensie ziet meer in het instellen van BTW-heffing en kerosineaccijns voor de luchtvaartsector.

‘Het is hoog tijd voor maatregelen om de uitstoot van het vliegverkeer terug te dringen, maar het voorstel van de Europese Commissie is niet meer dan een fopspeen,’ aldus Joris Wijnhoven, campagneleider Verkeer van Milieudefensie. De luchtvaartsector is verantwoordelijk voor de uitstoot van 10 procent van de Nederlandse bijdrage aan het broeikaseffect. Bij het huidige beleid dreigt dat in 2020 op te lopen tot 20 procent. Volgens Wijnhoven zal het voorgestelde emissiehandelsysteem die turbulente groei niet kunnen keren: ‘Om de enorme vraag naar vliegen af te remmen zal de prijs van een vliegticket fiks omhoog moeten.’

Milieudefensie vindt het emissiehandelsysteem op drie punten tekortschieten. Allereerst wordt er geen rekening gehouden met het feit dat vliegtuigen hun broeikasgassen in hoge luchtlagen uitstoten, waardoor het broeikaseffect (volgens het IPCC, het klimaatwetenschapperspanel van de VN) een factor 2,7 keer zo ernstig is als broeikasgassen die op de grond worden uitgestoten. Ten tweede wordt het milieurendement van het systeem ondermijnd doordat meer dan negentig (!) procent van de uitstootrechten gratis wordt weggegeven. Ten derde wordt er bij de uitgifte van emissierechten uitgegaan van het vervuilingsniveau in 2005 in plaats van dat in 1990, wat het ijkjaar voor de Kyotodoelstellingen is. Toen waren er in Nederland en Europa half zoveel vluchten als nu.

Milieudefensie vindt dat het emissiehandelsysteem geen vervanger mag worden voor BTW- en accijnsheffing. Juist deze maatregelen hebben volgens Wijnhoven direct een flink prijseffect, waardoor de vraag naar vluchten wordt afgeremd. ‘Nu zijn de milieukosten van vliegen op geen enkele manier in de prijs verdisconteerd. Elektriciteitsbedrijven of hoogovens betalen los van het emissiehandelssysteem ook gewoon BTW en belastingen, dus er is geen reden de luchtvaartsector hiervan te vrijwaren.’

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet