NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Monitoring grondwater voor de Kaderrichtlijn Water

20 december 2006

De Provincie Limburg heeft het monitoringsprogramma voor grondwater, als verplicht onderdeel van de Kaderrichtlijn Water, voor het Limburgse deel van het Maasstroomgebied vastgesteld. Vanaf 2007 wordt twee keer per maand in 55 meetputten de stijghoogte van het grondwater gemeten. In 38 meetputten en 28 bronnen wordt jaarlijks de kwaliteit van het grondwater gemeten.

De Europese Kaderrichtlijn Water is erop gericht dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is. Monitoring is nodig om te controleren of aan deze doelstelling wordt voldaan. In Limburg wordt voor het invullen van de monitoringsverplichting van de Kaderrichtlijn Water zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het bestaande provinciale grondwatermeetnet. Naast het meten van de algemene stoffen, nutriŽnten, zware metalen en oplosmiddelen wordt dan ook getest op de aanwezigheid van een breed pakket gewasbeschermingsmiddelen. Om meer inzicht in het systeem te krijgen zal van een deel van de putten in het grondwaterkwaliteitmeetnet de leeftijd van het grondwater worden bepaald.

Op basis van deze monitoringsgevens kan in het zogeheten stroomgebiedbeheersplan Maas van de Kaderrichtlijn Water in 2009 een uitspraak worden gedaan over de huidige toestand van het grondwater en kunnen maatregelen worden voorgesteld om het grondwaterbeheer verder te verbeteren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet