NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

360 Miljoen voor landelijk gebied Brabant

18 dec 2006

Brabant wordt zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het landelijk gebied en krijgt daarvoor de komende zeven jaar 360 miljoen euro van het rijk. Gedeputeerde Paul Rüpp van ruimtelijke ontwikkeling heeft hiervoor vandaag de overeenkomst met het rijk getekend.

De investeringen in het landelijk gebied vloeien voort uit de nieuwe Wet inrichting landelijk gebied (WILG). De WILG geeft invulling aan de kabinetslijn 'decentraal wat kan, centraal wat moet'. De regie voor de uitvoering in het landelijk gebied komt in handen van de provincies.

Gedeputeerde Paul Rüpp is blij met de overeenkomst, waarvoor hij zich samen met zijn collega Annemarie Moons van milieu heeft ingezet. "Nooit eerder konden we over zoveel rijksgeld beschikken", aldus Rüpp. De gedeputeerde erkende dat de onderhandelingen moeilijk zijn geweest en dat onder grote druk met heel veel mensen aan het eindresultaat is gewerkt. "Dit is een megaproject waarbij de rijksoverheid bevoegdheden loslaat en die op een ander niveau brengt", aldus de gedeputeerde.

Bij de uitvoering van het beleid werkt de provincie Noord-Brabant samen met gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en andere partijen in het gebied. Het rijk beperkt zich tot het bepalen van de beleidsdoelen op hoofdlijnen.

Deze aanpak is voor Brabant niet helemaal nieuw. Als één van de vijf reconstructieprovincies heeft deze provincie al de nodige ervaring opgedaan met de herinrichting van het platteland in negen Brabantse gebieden. Voor de provincie blijft de revitalisering van het landelijk gebied, zoals dat aan de hand van de reconstructie- en gebiedsplannen is ingezet, het belangrijkste onderdeel van het beleid.

Oorspronkelijk had het rijk 306 miljoen euro aan Brabant toegekend. Uiteindelijk heeft de provincie 360 miljoen euro binnengehaald, een bedrag dat meer beantwoord aan de ambities die Brabant met het landelijk gebied heeft. Het gaat hier om geld dat bestemd is om rijksdoelen op het platteland te realiseren. De provincie zal zelf 87,8 miljoen euro meebetalen aan de investeringen voor de komende zeven jaar.

Samen met de investeringen van de provincies, gemeenten, waterschappen en private partijen is er de komende zeven jaar voor heel Nederland ongeveer 7,5 miljard euro beschikbaar voor de integrale aanpak van het landelijk gebied.

Bij de ondertekening vandaag in Fort Voordorp in Groenekan boden de Brabantse gedeputeerden aan minister Cees Veerman van landbouw een mand aan met streekproducten uit het Groene Woud.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet