NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe directeur voor Vogelbescherming

11 dec 2006

Ir. A.J.M. (Fred) Wouters (51) is de nieuwe directeur van Vogelbescherming Nederland. Hij is op 11 december door het bestuur benoemd en hij zal op 1 maart 2007 met zijn werk beginnen. Fred Wouters volgt Adri de Gelder op die half juli 2006 tijdens een vakantie in Oekra´ne overleed.

Wouters heeft diverse management- en directiefuncties bekleed bij de ministeries van Buitenlandse zaken en LNV. Hij is nu plaatsvervangend directeur bij het ministerie van LNV, Dienst Landelijk Gebied. Al heel vroeg raakte Wouters ge´nteresseerd in vogels. Hij studeerde af aan de Landbouwuniversiteit Wageningen en hij was tien jaar actief bij de Vogelwacht Utrecht, ook op bestuursniveau. Zijn favoriete vogel is de kraanvogel. Het doel dat Wouters zichzelf stelt met Vogelbescherming is het verstevigen van de positie die de organisatie in de samenleving heeft. Daarmee sluit hij aan op de marsroute die zijn voorganger had vastgesteld. Die wilde in de eerste plaats vogels dicht bij de mensen brengen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet