NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruim achtenhalf ton voor uitbreiding Ecologische Hoofdstructuur in Utrecht

19 dec 2006

De provincie Utrecht stelt ruim 850.000 euro beschikbaar voor de uitbreiding van de Ecologische Hoofdstructuur in de polder Groot Mijdrecht en de Lunen- en Sandenburgerwaard. Dit geld komt ten bate van Vereniging Natuurmonumenten en Stichting Het Utrechts Landschap. Daarnaast stemt de provincie in met een ruilverkaveling in Bodegraven-Noord, waardoor Vereniging Natuurmonumenten over een beter aangesloten natuurgebied beschikt.

Groot Mijdrecht
Vereniging Natuurmonumenten krijgt ruim 340.000 euro voor de aankoop en sloop van een woning met grond in de polder Groot Mijdrecht. Dit gebied is in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur aangewezen voor natuurontwikkeling. Vanwege de mogelijkheden voor natuurontwikkeling en vanwege de waterhuishouding zijn voor dit gebied specifieke afspraken gemaakt over de aankoop van woningen. De toekenning van de subsidie past binnen de verkenning naar de toekomst die de provincie uitvoert in het gebied Mijdrecht Noord.

Bodegraven-Noord
De provincie stemt ook in met vrijwillige kavelruil en vervreemding van gronden in het gebied Bodegraven-Noord. Als gevolg van de verkaveling beschikt Natuurmonumenten over een beter aaneengesloten natuurgebied. Door de ruil moet Natuurmonumenten in de provincie Utrecht echter in totaal 2,42 hectare grond inleveren. Deze grond is door Natuurmonumenten met subsidies van de provincie Utrecht verworven.

Lunen- en Sandenburgerwaard
Stichting Het Utrechts Landschap krijgt 527.365 euro voor de verwerving van ongeveer 37 hectare in de uiterwaarden van de Lunen- en Sandenburgerwaard. Dit gebied valt onder de gemeentes Wijk bij Duurstede en Amerongen. Het ligt in zogenoemd Nationaal-Uiterwaarden en Rivierengebied.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet