NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bijdrageregeling Kleine Landschapselementen succesvol

19 dec 2006

De bijdrageregeling Kleine Landschapselementen (KLE) is het afgelopen jaar geŽvalueerd en succesvol gebleken. De regeling is toegankelijk en "verleidt" particulieren over hun eigen grond en de kwaliteit van het landschap na te denken. Daarom is besloten de Bijdrageregeling KLE te laten voortbestaan.

De Bijdrageregeling Kleine Landschappen is in 1993 door Provinciale Staten vastgesteld. Doel van de Bijdrageregeling KLE is om onderhoud, herstel en aanleg van kleine landschapselementen in eigendom van particulieren te ondersteunen. Het gaat daarbij om kleine landschapselementen die kenmerkend zijn voor het landschap van de provincie Utrecht, zoals poelen, houtwallen, grienden en knotbomen. Uitvoering van de Bijdrageregeling KLE vindt plaats door Landschapsbeheer Utrecht (LBU). De verantwoordelijkheid voor het onderhoud ligt bij de eigenaar.

Uit de vijfjaarlijkse evaluatie is gebleken dat de Bijdrageregeling KLE succesvol is. De regeling is toegankelijk en de bijdrage verleidt particulieren over hun eigen grond en de kwaliteit van het landschap na te denken. Het biedt door samenwerking tussen particulieren en LBU de mogelijkheid hierin maatwerk te leveren. Daarnaast blijkt het als een vangnet te fungeren voor die landschapselementen die door hun kleinschaligheid buiten Programma Beheer vallen.

Programma Beheer biedt eigenaren de mogelijkheid ondersteuning te krijgen voor het onderhoud van landschapselementen. Vanaf volgend jaar valt de regeling niet meer onder het rijk, maar direct onder de provincie. In de praktijk blijken kleine landschapselementen buiten de regeling te vallen. Vandaar dat de Bijdrageregeling KLE naast Programma Beheer blijft bestaan. Om beter op elkaar aan te sluiten wordt de termijn waarvoor een KLE beheercontract wordt afgesloten verlengd van 1 naar 6 jaar.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet