NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Utrecht: 640 miljoen euro voor het landelijk gebied

19 dec 2006

De provincies krijgen het voortouw bij het maken van integrale plannen voor en het aanjagen van de uitvoering in het landelijk gebied. De provincie Utrecht ondertekende hiervoor een overeenkomst met het Rijk, het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Hiermee is een bedrag van 320 miljoen euro gemoeid. Hiervan komt 50 miljoen euro uit de provinciale kas.

De provincie Utrecht heeft voor de uitvoering een meerjarenprogramma (2007-2013) opgesteld, de zogenaamde Agenda vitaal platteland. Hierin beperkt Utrecht zich niet tot de afspraken met het Rijk, maar heeft het meteen een meerjarenprogramma gemaakt voor alle investeringen in het landelijk gebied. Het meerjarenprogramma AVP heeft een programma van 640 miljoen euro. Hiervan financiert de provincie zelf 220 miljoen euro.

Vijf AVP gebieden
De provincie Utrecht legt de prioriteit bij het uitvoeren van bestaande plannen waarbij het om concreet resultaat gaat. Belangrijk is de samenhang en samenwerking binnen grotere gebieden, de vijf zogenaamde AVP-gebieden. Voor de gebieden komen Gebiedsprogramma's. Daarin staat welke doelen en prestaties men wil realiseren in het AVP-gebied gedurende de komende 7 jaar en welke middelen daarvoor noodzakelijk zijn.

Het geld wordt over de hele provincie ingezet. Van Groene Hart tot Reconstructie Gelderse Vallei/Utrecht-Oost. Maar ook voor het landelijk gebied rondom stadsgewest Utrecht voor het recreatief aantrekkelijk maken. Hier wordt zo'n 150 ha recreatief groen rond de stad gerealiseerd en 365 ha verworven voor de recreatie. Ook is er geld voor het uitvoeren van de integrale gebiedsprogramma's van het Kromme Rijngebied, Vechtstreek en Groene Driehoek en voor het herstel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Grebbelinie.

In de overeenkomst met het Rijk is vastgelegd dat er in ieder geval ruim 1900 ha nieuwe natuur komt, in een gebied van totaal 5.000 ha de verdroging wordt bestreden en van 4.700 ha de landbouwstructuur wordt versterkt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet