NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Beheer Groninger natuurgebieden in kaart

19 dec 2006

Vandaag stelden Gedeputeerde Staten een kaart vast waarop staat in welke delen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) door de provincie gekochte gronden naar terreinbeherende organisaties gaan en waar deze gronden aan particulieren worden aangeboden. In beide gevallen gaat het om nieuw te ontwikkelen natuur.

De EHS bestaat uit een samenhangend netwerk van natuurgebieden. Een deel van de EHS bestaat nu nog uit landbouwgrond, en moet nog worden ingericht als natuurgebied. De provincie wil de huidige eigenaren van deze grond stimuleren om hun eigen grond als natuurgebied te beheren. Dit heet particulier natuurbeheer. Als mensen dat niet willen, kunnen ze hun grond te koop aanbieden. Dan kunnen andere particulieren of natuurterreinbeherende organisaties (zoals de Stichting het Groninger Landschap of Natuurmonumenten) de grond inrichten en beheren. Hiervoor zijn subsidieregelingen zoals de Subsidieregeling Natuurbeheer Groningen.

De provincie heeft al ervaring opgedaan met de verkoop van gronden aan particulieren. In het najaar van 2005 is 60 hectare grond aan particulieren verkocht. En een maand geleden (november 2006) is ongeveer 200 hectare naar particulieren gegaan in de zuidoosthoek van de Blauwe stad. Particulier natuurbeheer kan de betrokkenheid van mensen bij hun omgeving verhogen volgens de provincie. Daarom kiest de provincie bij meerdere gegadigden voor het beheren van een natuurgebied voor mensen die een band hebben met de omgeving. Nu de kaart gereed is kunnen in 2007 opnieuw gronden worden aangeboden aan particulieren. In totaal wil de provincie uiteindelijk ruim 2200 hectare natuurgebied in beheer brengen bij particulieren uit de streek.

Omdat sommige natuurdoelen een gespecialiseerd beheer in een hand vereisen, zijn sommige gronden minder geschikt voor particulier natuurbeheer. De zogenaamde natte schraallanden - waar bijvoorbeeld dotterbloemen of orchideeŽn groeien - zijn afhankelijk van grondwater. Als er veel verschillende eigenaren zijn (versnippering van beheer) is grondwaterbeheer niet goed mogelijk. Deze gronden zijn dus beter af in handen van natuurbeheerders zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of de Stichting het Groninger Landschap. Deze realisatiestrategiekaart is te bekijken op de website van de provincie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet