NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provinciale lijsttrekkers Utrecht maken zich sterk voor natuur en landschap

20 dec 2006

De samenwerkende natuur- en milieuorganisaties(*) in Utrecht hebben een bijzondere partij bereid gevonden om de Toorts der Verwachting 2007 in ontvangst te nemen en zich daarmee sterk te maken voor de kwaliteit van de groene leefomgeving in de provincie. Dit jaar zijn het de lijsttrekkers van de politieke partijen in de Provinciale Staten Utrecht, die de uitdaging aangaan om landschap, natuur en milieu in de provincie extra aandacht te geven.

De samenwerkende Utrechtse natuur- en milieuorganisaties zijn:
Natuurmonumenten, Het Utrechts Landschap, IVN Consulentschap Utrecht, Landschapsbeheer Utrecht, Natuur en Milieufederatie Utrecht en Staatsbosbeheer. De

Utrechtse natuur- en milieuorganisaties en de lijsttrekkers van de politieke partijen van de Provinciale Statenverkiezingen onderkennen gezamenlijk dat in de aankomende collegeperiode veel werk verzet moet worden in Utrecht m.b.t. natuur en landschap en slaan hiervoor de handen ineen.

De Utrechtse natuur- en milieuorganisaties en de lijsttrekkers van CDA, PvdA, VVD, GroenLinks, D66, ChristenUnie, SP, SGP hebben afspraken gemaakt om in 2007 invulling geven aan de Toorts der Verwachting 2007. Onder andere: een groen collegeakkoord, verkiezingsdebatten op locatie, een dag met de jeugd in de natuur en een 'handen uit de mouwen' activiteit.

Bekijk hier het convenant

De lijsttrekkers

  • Mw. P. (Petra) Doornenbal-Van Der Vlist, CDA
  • Dhr. W.J. (Wim) Bos, PvdA
  • Dhr. J.H. (Jan) Ekkers, VVD
  • Dhr. R.E. (Ralph) de Vries, D66
  • Dhr. B. (Bas) Nugteren, Groenlinks
  • Dhr. C.J. (Kees) van Kranenburg, Christenunie
  • Dhr. B.A. (Ton) Witteman, SP
  • Dhr. R. (Roelof) Bisschop, SGP

Toorts 2006
Zorgverzekeraar Achmea was de Toorts ontvanger in 2006. Natuur en milieu en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In dit kader zijn enkele activiteiten georganiseerd, o.a. een Nordic Walking evenement. Achmea en de Oostbroekorganisaties blijven in gesprek met elkaar om de samenwerking levend te houden en om mensen te stimuleren actief te zijn in de natuur.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet