NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nijmegen zet forser in op klimaatbeleid

20 dec 2006

Nijmegenaren vertegenwoordigen 0,0025 procent van de wereldbevolking maar verbruiken wereldwijd bezien 0,01 procent van alle energie die uit fossiele brandstoffen komt, ofwel vier keer zoveel als gemiddeld. De stad wil deze scheefgroei terugdringen door de komende jaren forser in te zetten op klimaatbeleid en duurzame inkoop. Wat een kleine speler op de wereldenergiemarkt kan betekenen, staat samengevat in het Milieubeleidsplan.

In het Milieubeleidsplan 'Bruggen bouwen naar een duurzaam Nijmegen 2007-2010' legt Nijmegen de nadruk op klimaatbeleid. Nijmegen neemt hiermee zijn eigen verantwoordelijkheid voor een bijdrage aan het tegengaan van de opwarming van de aarde, en heeft hier zelf ook een belang in. De stad en zijn inwoners worden zelf namelijk ook steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van dit fenomeen. Zo leidt de verwachting dat de Waal veel meer water te verwerken krijgt, tot de dijkteruglegging bij Lent en de ophoging van de waterkering op de Waalkade.

De gemeente streeft naar een forse beperking van de CO2-uitstoot. Ze wil dit bereiken door te besparen op energie door bijvoorbeeld duurzaam te bouwen en duurzame energie van zon en wind te gebruiken. Voor het stimuleren van het gebruik van zonne-energie stelt het college van burgemeester en wethouders alvast 66.000 euro beschikbaar. Een speciaal te formeren 'Zonnekrachtteam' wil vertegenwoordigers van het Nijmeegse bedrijfsleven, woningcorporaties en particulieren bij elkaar brengen om samen een plan van aanpak op te stellen.

Naast grotere aandacht voor het klimaatbeleid wil de gemeente verder scherp zijn op verantwoord inkopen. Duurzame producten hebben een lagere milieubelasting. Hiermee kan de gemeente het goede voorbeeld geven. Op dit moment koopt de gemeente bijvoorbeeld al groene stroom en worden zoveel mogelijk energiezuinige lampen gebruikt. Ook gaan de gemeentelijke wagens gefaseerd op aardgas rijden.

Ook zet de gemeente sterk in op natuur- en milieueducatie. De afgelopen maand hebben 1500 scholieren op kosten van de gemeente de film van Al Gore 'An unconvenient truth' bezocht en lessen over het klimaat gevolgd. Volgens een enquete van het Milieu Educatie Centrum (MEC) blijkt dat de jongeren zich na het zien van de film meer zorgen maken over de effecten van klimaatverandering dan ervoor. 90 procent van deze jongeren tussen 15 en 20 jaar maken zich nu zorgen over de effecten van klimaatverandering. 30 januari volgt nog een debat door en voor scholieren in Lux samen met het Milieu Educatie Centrum.

Ruim 60 externe partijen, waaronder overheden, bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties zijn gevraagd om mee te denken met het milieubeleidsplan. De reacties zijn verwerkt in het plan.

24 januari beslist de gemeenteraad over het voorstel.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet