NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Landchapspark garandeert groen in Rotterdamse regio

4 jan 2007

Minister van VROM Pieter Winsemius, gedeputeerde Erik van Heijningen en Harald Bergmann burgemeester van Albrandswaard planten samen met kinderen van de Julianaschool fruitbomen bij zorgboerderij De Buytenhof in Rhoon op 10 januari 2007. De bomen staan symbool voor het eerste groen van het Landschapspark. Met de komst van het Landschapspark blijft het gebied tussen Rhoon en Portland ook in de toekomst gegarandeerd groen. Parallel aan de aanleg van de Tweede Maasvlakte, wordt hier een uniek natuur- en recreatiegebied ontwikkeld met landelijke uitstraling.

De ontwikkeling van het Landschapspark is een verrijking voor de Rotterdamse regio waar veranderingen plaatsvinden zoals de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte, de toename van het transport en nieuwe woningbouwlocaties. Het is een belangrijke koerswijziging om in dit gebied juist te kiezen voor openheid en groen. Parallel aan de aanleg van de Tweede Maasvlakte wordt er 750 hectare hoogwaardig natuur- en recreatiegebied ontwikkeld, waarvan 600 hectare aaneengesloten in het Landschapspark op Midden-IJsselmonde. Rust, ruimte en natuur, goed bereikbaar vanuit de stad.

Ontwikkelperspectief 'Ruimte voor Groen'
De provincie Zuid-Holland en de gemeente Albrandswaard zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Landschapspark. De provincie heeft een start gemaakt met een uitwerking op hoofdlijnen; het Ontwikkelperspectief 'Ruimte voor Groen'. Dit globale perspectief beschrijft de overgang van het gebied, dat nu nog volledig agrarisch is, naar de situatie rond 2021: een gebied met duurzame natuur en volop recreatie voor iedereen in de regio. De karakteristieke openheid van het polderlandschap en de oorspronkelijke dijken blijven behouden.Ook blijft landbouw deel uitmaken van het gebied.

Na het planten van de bomen zullen gedeputeerde Van Heijningen en burgemeester Bergmann de minister rondleiden door het gebied. De route gaat langs kenmerkende plaatsen zoals het zuidelijk deel ter hoogte van de Rhoonse Grienden, de Rand van Rhoon, de golfbaan en de Essendijk.

Vervolgens is er een feestelijke aanbieding van het Ontwikkelperspectief aan de gemeente Albrandswaard. Kinderen van de Julianaschool zullen als toekomstige gebruikers van het gebied een folder aanbieden die de ontwikkelingen op hoofdlijnen beschrijft. De minister zal tijdens het bezoek provincie en gemeente vragen de plannen snel concreet in te vullen en aangeven dat dit een project van nationale betekenis is.

Het project PMR750ha zorgt voor verbetering van de leefbaarheid van de regio Rotterdam als onderdeel van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam dat verder bestaat uit de aanleg van nieuw havengebied, Maasvlakte 2, de bijbehorende natuurcompensatie (waaronder het Zeereservaat), en de verbetering van Bestaand Rotterdams Gebied.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet