NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Subsidieregeling voor lokaal klimaatbeleid verlengd

19 dec 2006

Gemeenten zijn goed op weg met hun lokale klimaatbeleid. Alle reden om hiermee door te gaan. Die kans krijgen gemeenten ook in 2007 met de voortzetting van de BANS-subsidieregeling. Staatssecretaris Van Geel tekende de 'Vervolgsubsidieregeling BANS klimaatconvenant 2007'.

Zes miljoen
Hiermee komt een budget van 6 miljoen euro beschikbaar: een duidelijk signaal dat lokaal klimaatbeleid belangrijk is. De VNG is blij met de verlenging van de subsidieregeling, waarvoor zij regelmatig gepleit heeft.

Van de 237 gemeenten die al eerder BANS subsidie kregen kunnen alleen die gemeenten subsidie aanvragen die hun vierjaren plannen hebben afgerond en de vierde voortgangsrapportage hebben ingediend.
Bij de BANS-II regeling (2008-2011), waaraan nu gewerkt wordt, kunnen alle gemeenten zich aanmelden.

Meer weten?
Hoe u in aanmerking komt voor deze 2007 regeling leest u op de website van SenterNovem

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet