NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Europa wil uitstoot broeikasgassen verminderen

10 jan 2007

Staatssecretaris Van Geel (milieu) is verheugd dat de Europese Commissie nu voorstelt om de uitstoot van broeikasgassen in de EU drastisch terug te dringen.

De Europese Commissie wil dat industrielanden gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen met 30% in 2020 reduceren. Volgens Van Geel is dat een goede zaak. Als andere industrielanden niet mee doen, dan wil de Europese Commissie dat de EU in ieder geval zelf de uitstoot van broeikasgassen met 20% terugdringt. Volgens Van Geel is dat een minimum. Wat binnen de EU Nederland precies gaat doen is aan het nieuwe kabinet', aldus de demissionaire staatssecretaris. Volgens Van Geel is het van groot belang dat Europa leiderschap toont en het goede voorbeeld geeft: 'Klimaatverandering is één van de grootste bedreigingen van deze eeuw. Vooral het smelten van het poolijs en het ontdooien van de toendra's zijn bedreigend. Snelle actie is nodig om klimaatverandering tegen te gaan.'

Signaal
Staatssecretaris Van Geel vindt het belangrijk dat rijke landen het goede voorbeeld geven, omdat ontwikkelingslanden anders niet zullen volgen. Europa kan niet alleen de wereldwijde klimaatverandering oplossen. Andere landen, in het bijzonder de Verenigde Staten zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ook snelgroeiende ontwikkelingslanden, zoals China en de India zullen een bijdrage moeten leveren. Van Geel vindt het een goede zaak dat met het vastleggen van een minimum een helder signaal wordt gegeven aan het bedrijfsleven. Hiermee behoudt CO2 ook na 2012 een prijs. 'Dit zal de handel in CO2-emissierechten stimuleren', aldus Van Geel. Om de grote risico's van klimaatverandering te beperken heeft de Europese Unie als uitgangspunt dat de temperatuur niet meer dan twee graden Celsius mag stijgen ten opzichte van pre-industrieel niveau. Om onder die grens te blijven heeft Van Geel tijdens het Nederlands EU voorzitterschap in 2004 al ambitieuze doelen voorgesteld. Hij is verheugd dat de Europese Commissie die ambitieuze lijn nu doortrekt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet