NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kamerleden bijgepraat over Groene Hart

17 jan 2007

Op uitnodiging van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht maakten leden van de Tweede Kamer afgelopen maandag tijdens een werkbezoek intensief kennis met het Groene Hart.

"Vandaag is de eerste dag van de rest van het leven van het Groene Hart", stelde de Zuid-Hollandse gedeputeerde Lenie Dwarshuis. Zij is voorzitter van Stuurgroep Groene Hart, waarin onder andere ook gedeputeerde Patrick Poelmann van Noord-Holland zit. De stuurgroep wil een harde toezegging in het regeerakkoord dat het nieuwe kabinet geld uittrekt voor de inrichting van het Groene Hart.

Frans Evers, voorzitter bestuurlijke kerngroep Groene Uitweg, ging in op dit open gebied tussen Amsterdam en 't Gooi in Noord-Holland. Dit project is één van de tien icoonprojecten met een 'voorbeeld- of aanjaagfunctie' die in het zogenoemde uitvoeringsprogramma zijn opgenomen. De belangrijkste doelstelling is het realiseren van een goede verbinding tussen Amsterdam, Schiphol en Almere en tegelijkertijd het behouden en ontwikkelen van het waardevolle landschap. Uniek aan dit project is dat alle betrokken partijen, zoals waterbeheerders, natuurliefhebbers, gemeenten en provincies, volledige consensus hebben bereikt. Door intensieve samenwerking is de schijnbaar onoverbrugbare tegenstelling tussen de landbouw- en natuurbeschermingssector geslecht.

Vorig jaar september heeft het demissionaire kabinet 350 miljoen euro toegezegd voor deze projecten, 700 miljoen is nodig. Zelf hebben de provincies er 300 miljoen voor over. Voor een eerste fase van projecten uit de Groene Uitweg is in de Noordvleugel een reservering gemaakt van € 83 miljoen. Hoewel dit nog niet voldoende is, heeft de regio deze bijdrage positief ontvangen.

De provincies willen concreet in het regeerakkoord een herhaling van een 'inspanningsverplichting' van het (nieuwe) kabinet dat er een miljard nodig is voor het Groene Hart.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet