NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Staatsbosbeheer waarschuwt mensen het bos te mijden

19 jan 2007

Vooral de bossen in het oosten van het land lijken zwaar getroffen door de storm die gisteren over Nederland raasde. Staatsbosbeheer adviseert mensen het bos voorlopig te mijden omdat we de veiligheid van de mensen niet kunnen garanderen. Niet alleen zijn veel paden en wegen momenteel versperd door omgevallen bomen of afgebroken takken, ook kunnen er nog bomen of boomtakken vallen omdat ze nog onder spanning staan of nog in kronen van andere bomen hangen. Staatsbosbeheer verwacht de komende week nog nodig te hebben om alle wegen en paden veilig en begaanbaar te maken. Doorgaande openbare wegen zullen naar verwachting, na vandaag, weer toegankelijk zijn.

De bomen die zijn omgevallen of afgebroken blijken vooral naaldbomen en enkele populieren te zijn. Loofbomen zijn op dit moment kaal, waardoor ze minder wind vangen. Naaldbomen kregen zware kronen door de hevige regen, waardoor ze vatbaarder waren voor de storm. De combinatie met een slappe natte bodem maakte dat vooral deze bomen zijn omgewaaid. Gebieden van Staatsbosbeheer waar de storm vooral heeft huisgehouden zijn het Kuinderbos, het Roggebotzand en de bossen rondom Dronten in de Noordoostpolder en Flevoland. Ook de Noordveluwe en de bossen rondom Venlo hadden te kampen met veel omgewaaide bomen en afgebroken takken. De schade in het westen en noorden van het land lijkt mee te vallen: de bossen op de waddeneilanden, in Noordwijk, in Schoorl en rondom Breda blijken weinig schade te hebben opgelopen.

De bossen van Staatsbosbeheer bestaan bijna allemaal uit gemengde bossen met loof- en naaldbomen, van verschillende leeftijden. Dergelijke gemengde bossen zijn gelukkig veel minder kwetsbaar voor storm dan jonge eensoortige bossen, die tot een hevige storm in 1972, veel voorkwamen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet