NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Oostroute vliegveld Lelystad volwaardig alternatief

30 jan 2007

Staatsbosbeheer en Natuur en Milieu Flevoland hebben de eerder voorgestelde alternatieve uitvliegroute voor luchthaven Lelystad laten onderzoeken. Deze nieuwe uitvliegroute, de Oostroute, blijkt technisch vliegbaar en is daarmee een uitstekend alternatief voor de nu voorgestelde vliegroute over de Oostvaardersplassen. Dat betekent dat niets meer in de weg staat om de Oostroute als volwaardig alternatief in de milieueffectrapportage voor de luchthavenuitbreiding op te nemen.

Er is een alternatief voor de vliegroute over de Oostvaardersplassen, zoals in december vorig jaar in de plannen voor luchthaven Lelystad gepresenteerd. Dit blijkt uit een onderzoek dat is gedaan door onderzoeksbureau TO70 in opdracht van Staatsbosbeheer en Natuur en Milieu Flevoland. Dit alternatief, de Oostroute, houdt in dat vliegtuigen vanaf luchthaven Lelystad in de toekomst niet rechtsaf over de Oostvaardersplassen zullen opstijgen, maar linksom vliegen waarbij zowel stedelijk als natuurgebied worden ontzien. Dit alternatief is tot op heden om onduidelijke redenen niet meegenomen in de milieueffectrapportage voor de uitbreiding van de luchthaven. Staatsbosbeheer en Natuur en Milieu Flevoland vinden dat op basis van deze nieuwe bevindingen niets meer in de weg staat om dat wel te doen.

De Oostvaardersplassen is een gerenommeerd natuurgebied, met een internationale status. Voor de natuur en voor de uitstraling van Flevoland onmisbaar. Voor een dergelijk gebied geldt het voorzorgprincipe: bij twijfel niet doen. Het kan niet worden uitgesloten dat vliegverkeer significante verstoring in het stiltegebied Oostvaardersplassen veroorzaakt. De Oostvaardersplassen verdienen het dat de Oostroute serieus en volwaardig op effecten voor natuur en milieu wordt onderzocht in de milieueffectrapportage. Tegelijkertijd dienen de effecten van de route over de Oostvaardersplassen beter te worden onderzocht. Alleen dan kan een goede en eerlijke afwegingen tussen de verschillende belangen worden gemaakt.

De Oostroute is technisch haalbaar en lijkt twee vragen op te leveren, die eveneens in de milieueffectrapportage nader moeten worden onderzocht. Er kan ten eerste een conflict ontstaan tussen stijgend en landend vliegverkeer ten zuidwesten van luchthaven. Bij goede afstemming daartussen en onder begeleiding van een adequate luchtverkeersleiding, zal dit echter geen problemen op leveren. Ten tweede kunnen de vliegtuigen over de Oostroute langer worden gehoord boven Flevoland. De mogelijke verstoring die dit oplevert is echter precies wat in de milieueffectrapportage beter moet worden uitgezocht.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet