NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe directeur Staatsbosbeheer

1 febr 2007

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft drs. C. J. (Chris) Kalden benoemd tot directeur van Staatsbosbeheer. De heer Kalden volgt Kees Vriesman op, die met ingang van 1 maart is benoemd tot programmadirecteur Stad-Land, ook wel het programma G4P3 genoemd. De heer Kalden zal naar verwachting op 15 april 2007 bij Staatsbosbeheer beginnen. Chris Kalden (58) vervult op dit moment de functie van secretaris-generaal als lid van de Bestuursraad van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Chris Kalden is vanaf 1982 in rijksdienst. Allereerst bij het ministerie van CRM en vervolgens bij LNV. Hij vervulde een aantal functies op het beleidsveld van natuur, bos, landschap en faunabeheer, waarvan de laatste die van plaatsvervangend directeur Natuur. Vervolgens was hij gedurende enkele jaren directeur Organisatie, Informatie en Personeel van het departement. Het mede vormgeven van het proces van organisatieverandering binnen LNV was daarbij het belangrijkste aandachtsveld. Begin 1996 werd Kalden benoemd tot directeur van de dienst Landelijk Gebied. Van oktober 1997 tot 1999 was hij als project DG speciaal belast met de herstructurering van de varkenshouderij. Van 2000 tot 2002 was hij directeur-generaal en sinds 2002 is hij secretaris-generaal.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet