NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Landschap van de Meierij blijft aandacht vragen van overheden

1 feb 2007

Het landschap van de Meierij blijft de aandacht vragen van de betrokken overheden. Dat is afgesproken in de Stuurgroep Landschap St. Oedenrode, die haar werkzaamheden onlangs heeft beŽindigd.

In de stuurgroep waren gemeenten, waterschap De Dommel, ZLTO, Brabants Landschap, Brabants Milieufederatie en de provincie vertegenwoordigd. In deze laatste vergadering hebben de partijen uitgesproken dat blijvende aandacht voor de Meierij gewenst is. Het evenwicht tussen landschap, natuur, cultuurhistorie en de landbouw is door de inspanningen van iedereen nu weliswaar meer in balans, maar dit moet volgens de stuurgroep ook in de toekomst blijven.

De landinrichting St. Oedenrode is nagenoeg afgerond in het veld. Ook de herverkaveling is afgerond. Boeren en natuur hebben daarmee ieder hun plaats gekregen. De gemeenten hebben nu de taak om de bestemmingsplannen verder te actualiseren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet