NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kabinet: omvang en ernst klimaatverandering vragen om leiderschap Europese Unie

2 febr 2007

Het kabinet steunt de voorstellen van de Europese Commissie om de uitstoot van broeikasgassen door industrielanden in 2020 met 30 procent terug te dringen. Dit geldt ook voor het voorstel dat de Europese Unie in ieder geval zelf de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 20 procent terugdringt, ook als andere industrielanden nog niet mee doen. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer, waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van staatssecretaris van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, minister Bot van Buitenlandse Zaken en minister Wijn van Economische Zaken.

Het kabinet is van mening dat ook Nederland een substantiŽle bijdrage moet leveren en daarvoor zijn de voorstellen van de Europese Commissie richtinggevend. Gezien de demissionaire status van dit kabinet is het aan het nieuwe kabinet om meer in detail aan te geven wat Nederland zelf als ambitie heeft. Net als de Europese Commissie vindt ook het kabinet dat verdergaande concrete maatregelen noodzakelijk zijn. Daarbij is het belangrijk dat elk land zelf kan kijken hoe de reducties evenredig over de diverse sectoren worden verdeeld.

Gezien de omvang en ernst van klimaatverandering acht het kabinet een leiderschapsrol van de Europese Unie noodzakelijk. Ook draagt het bij aan de geloofwaardigheid van de Europese Unie en kan het helpen de impasse rond de internationale klimaatonderhandelingen te doorbreken. Daarnaast is het van belang dat er een helder signaal wordt gegeven aan het bedrijfsleven en daarmee een sterke basis wordt gelegd voor het systeem van emissiehandel. De gekozen strategie zal tevens helpen de voorzieningszekerheid van energie voor Europa te verbeteren. Het kabinet is van mening dat een ambitieus klimaat- en energiebeleid de concurrentiepositie van Europa zal versterken.

De Europese Commissie doet ook voorstellen voor een beter gecoŲrdineerd Europees energiebeleid en voor het functioneren van de elektriciteitsmarkt. Nederland is blij met deze initiatieven die aansluiten bij het huidige beleid om de Europese elektriciteitsmarkt beter te laten functioneren. Het kabinet zal in haar contacten met andere lidstaten ook actief pleiten voor dit standpunt.

Zie ook Dossier Klimaatverandering.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet