NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Wereldmilieuorganisatie kan milieubelang versterken

5 feb 2007

Een wereldmilieuorganisatie kan internationaal het milieubelang versterken. Dat zegt staatssecretaris Van Geel (milieu), aanwezig op een door de Franse president Chirac georganiseerde milieuconferentie in Parijs.†

Op de conferentie werd nog eens duidelijk dat de urgente milieuproblemen onvoldoende worden aangepakt. De gevolgen zijn dramatisch: uitputting van de aarde, verlies van natuur, grootschalige ontbossing en klimaatverandering om maar een paar voorbeelden te noemen. Vaak worden deze problemen ook nog eens afgewenteld op arme landen. Volgens Van Geel ontbreekt er voldoende tegenwicht tegen de sterke mondialisering die vooral economisch gericht is.††

Om grote wereldmilieuproblemen effectief en in onderlinge samenhang aan te pakken moet er een versterkte aansturing vanuit de VN komen. Volgens Chirac moet daarvoor het huidige VN-milieuprogramma (UNEP) worden omgevormd tot een VN-milieuorganisatie (UNEO). Lang niet alle landen zijn er van overtuigd dat een ingreep in de structuur vanzelf een oplossing biedt voor de grote milieuproblemen. Dat geldt ook voor staatssecretaris Van Geel. 'Maar als het lukt om voldoende draagvlak te creŽren voor een sterke VN-milieuorganisatie dan is dat natuurlijk heel mooi. Ik heb Nederland in ieder geval aangemeld als lid van de groep landen om dat draagvlak te verkrijgen', aldus de staatssecretaris.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet