NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bouwstop en opknapbijdrage nieuwe bedrijventerreinen

5 febr 2007

*Amsterdam, 5 februari 2006 - Een stop op de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en een 'opknapbijdrage' van 50 euro op elke vierkante meter bouwrijp bedrijventerrein. Deze maatregelen zijn volgens Milieudefensie nodig om de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen vlot te trekken en de aantasting van het landschap door nieuwe terreinen te voorkomen. De beleidsvoorstellen worden vandaag aan minister Winsemius (VROM) gepresenteerd. *

Onderzoeksbureau STOGO heeft in opdracht van Milieudefensie uitgerekend dat een verhoging van de grondprijs met gemiddeld 50 euro per vierkante meter bouwrijpe grond mogelijk is zonder nadelige gevolgen voor de economie. Milieudefensie stelt daarom voor om deze grondprijsverhoging in te voeren als een ‘opknapbijdrage’. Bedrijven moeten deze bijdrage betalen bij vestiging op de nu aangeboden bouwrijpe grond. De opbrengst van deze bijdrage gaat in een fonds waaruit de herstructurering wordt betaald. Tot 2020 levert dit jaarlijks 200 miljoen euro op. Dat is drie maal zoveel als gemeenten nu van rijk en provincies krijgen voor de herstructurering.

'De herstructurering van verouderde bedrijventerreinen is een fiasco,' zegt Willem Verhaak, campagneleider Ruimte en Landschap van Milieudefensie. Als het opknappen van verouderde bedrijventerreinen in het huidige tempo doorgaat, komt er pas in de 22ste eeuw een eind aan de huidige verpaupering. Verhaak: 'Tegen die tijd is het landschap volgebouwd met lelijke en overbodige bedrijventerreinen. Een voorlopige stop op de aanleg van nieuwe terreinen, gecombineerd met de invoering van een opknapbijdrage kunnen dit voorkomen'.

De ruimteclaim van provincies voor nieuwe bedrijventerreinen is veel te hoog. Doordat er te veel nieuwe terreinen worden aangelegd, komt de herstructurering niet van de grond. Bedrijven betrekken liever een nieuw pand op een nieuw terrein dan dat ze hun oude pand opknappen.

Voor de opvang van de groei van de werkgelegenheid is tot 2020 slechts 3.600 hectare nieuw bedrijventerrein nodig. Tellen we daarbij de 1.200 hectare op die nodig is om terreinen te vervangen die worden getransformeerd in woningbouw, dan is er in totaal maar 5.000 hectare nodig tot 2020. Nu al ligt zesduizend hectare bouwrijpe grond te wachten op bedrijfsvestigingen.

Een tweede reden waarom herstructurering niet van de grond komt, is dat onderling concurrerende gemeenten hun grond tegen lage prijzen aanbieden. Daardoor is er geen stimulans voor bedrijven om ruimte-intensief te bouwen of om hun bestaande pand op te knappen in plaats uit te wijken naar een kavel op een nieuw terrein. Bovendien zijn hierdoor de inkomsten voor gemeenten onnodig laag, waardoor er te weinig geld is gereserveerd voor het onderhoud en opknappen van bedrijventerreinen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet