NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurorganisaties doen te weinig voor sociaal-economisch zwakkeren

6 febr 2007

Uit onderzoek door SME Advies en sociaal-psycholoog Richard Wezelenburg blijkt dat de oorzaak voor het wel of niet bezoeken van de natuur in belangrijke mate wordt bepaald door de sociaal-economische status van mensen. Mensen met lage inkomens en laag opgeleiden bezoeken de natuur niet of nauwelijks.

Natuurorganisaties richten zich nu vooral op jongeren en allochtonen. Dit betekent dat een grote groep sociaal-economisch zwakkeren die niet van allochtone afkomst is niet wordt benaderd door de groene organisaties, terwijl natuur ook voor deze groep van belang is voor beweging, ontspanning en ontwikkeling.

SME Advies doet daarom een oproep aan beleidsmakers en groene organisaties om meer aandacht te geven aan het betrekken van alle doelgroepen met een lage sociaal-economische status bij nieuwe of bestaande natuurprojecten en natuureducatie programma's.

Uit onderzoek blijkt nu dat het percentage mensen dat de natuur bezoekt afneemt naarmate het inkomens- en opleidingsniveau lager is. Van de mensen met een laag inkomen is 67% van allochtone afkomst. Voor deze groep worden inmiddels speciale projecten opgezet. Dat betekent dat er op dit moment geen of nauwelijks aandacht wordt besteed aan de 33% van de lage inkomens groep die niet van allochtone afkomst is!!

(Natuur)organisaties proberen allochtonen en jongeren meer bij de natuur te betrekken. Waarom richten deze organisaties zich specifiek op jongeren en allochtonen en niet ook op mensen met een lage sociaal-economische status? Een reden kan zijn dat jongeren en allochtonen duidelijk visueel gemist werden in de natuurgebieden. Ze werden niet gezien.

De status van mensen kun je daarentegen minder makkelijk van iemands gezicht aflezen waardoor letterlijk en figuurlijk een grote groep mensen over het hoofd wordt gezien. Het is bekend dat allochtonen vaak een lage sociaal-economische status hebben. Een deel van het lagere natuurbezoek onder allochtonen zou daarom kunnen worden verklaard door de lagere sociaal-economische status in plaats van doordat zij allochtoon zijn.

Natuur is van belang voor iedereen als het gaat om ontspanning, frisse lucht, beweging en educatieve ontwikkeling. Er is voor iedere Nederlander natuur beschikbaar, zij het niet voor iedereen even goed bereikbaar, om gratis gebruik van te maken. Het is wenselijk dat zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid hebben om van de natuur gebruik te maken. Mensen met een lage sociaal-economische status kampen vaker met gezondheidsproblemen dan mensen met een hogere status. Genoemde functies van de natuur zijn voor deze groep van groot belang. Het is juist voor hen dus ook aantrekkelijk om meer van de natuur gebruik te maken en zo van de gezondheidsbevorderende effecten te profiteren. Daarom moet er meer gedaan worden om mensen met een lage status, ongeacht leeftijd of afkomst, bij de natuur te betrekken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet