NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ontgrondingen in ecologische verbindingszones eenvoudiger

6 febr 2007

In de ecologische verbindingszones kunnen de procedures voor ontgrondingen versneld worden. Dat is belangrijk voor de natuurontwikkeling door de aanleg van bijvoorbeeld poelen.

De nieuwe ontgrondingenwet van 2008 maakt het mogelijk om vrijstellingen onder algemene regels te verlenen en ook kan door een betere samenwerking tussen de provincie en de waterschappen of het verlenen van raamvergunningen tijdwinst geboekt worden. Dat antwoorden GS van Noord Brabant op vragen van de statencommissie voor Ruimte en Milieu bij de behandeling van het ontgrondingenbeleid.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet