NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Tweede Kamer trekt extra geld uit voor klimaatbuffers en leefgebieden

20 febr 2007

De Tweede Kamer heeft besloten om dit jaar alvast vijf miljoen euro vrij te maken voor proefprojecten met natuurlijke klimaatbuffers. Natuurmonumenten is zeer verheugd met deze voortvarende reactie van de Kamer op het rapport ‘Natuurlijke Klimaatbuffers’ dat afgelopen najaar is gepresenteerd. Daarnaast trok de Kamer vijf miljoen euro uit voor verbetering van de leefgebieden van bedreigde planten en dieren.

Natuur waar water de ruimte krijgt
Het voorstel om geld uit te trekken voor de klimaatbuffers was ingediend door SP’er Krista van Velzen en D66’er Boris van der Ham. De vijf miljoen euro is bestemd voor grondverwerving, functiewijziging, herinrichting en beheer van proefprojecten voor klimaatbuffers. Natuurlijke klimaatbuffers zijn gebieden waar de natuur haar gang kan gaan en waar water de ruimte krijgt. Ze dragen bij aan het opvangen van klimaatveranderingen, die naar verwachting onder meer tot grotere piekaanvoeren van water zullen leiden.

Meteen met uitvoering beginnen
Samen met andere organisaties zet Natuurmonumenten zich om natuurlijke klimaatbuffers te realiseren. Projectmanager Roel Posthoorn: "Het is prachtig dat het enthousiasme bij de politiek zo snel een vertaling krijgt in extra geld. We hebben al een groot aantal projecten geïnventariseerd. Hierdoor kunnen we dit jaar meteen al met de uitvoering van enkele beginnen."

Gebieden waar dit jaar al aan klimaatbuffers gewerkt gaat worden, zijn de omgeving van Groningen en Breda (opvang van water bij veel neerslag), Voornes Duin (een nieuwe, natuurvriendelijke zeewering), de Hondsbossche Zeewering (inrichting Harger- en Pettemerpolder) en Zuidoost-Brabant/Noord-Limburg (uitbreiding en versterking van natuurgebieden die nu te klein zijn om goed te kunnen functioneren).

Duurzaam behoud bedreigde soorten
Ook de vijf miljoen euro die de Kamer beschikbaar stelde voor soortenbescherming is in de ogen van Natuurmonumenten grote winst. Dit bedrag is er gekomen op voorstel van Harm Evert Waalkens (PvdA) op de begroting van LNV. De vijf miljoen betekent een verveelvoudiging van het bedrag dat op de begroting stond. Met het geld kunnen provincies in nauwe samenwerking met soortbeschermingsorganisaties en terreinbeheerders projecten uitvoeren die bijdragen aan een duurzaam behoud van bedreigde planten- en diersoorten. Lobbyist Robbert Hijdra noemt het zeer positief dat de nieuwe Tweede Kamer al zo snel na haar aantreden nieuwe accenten zet voor natuur en landschap.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet