NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Te weinig aandacht voor natuur in regeerakkoord

9 febr 2007

Natuurmonumenten kan zich volledig vinden in het uitgangspunt van het regeerakkoord om ‘een duurzame ontwikkeling van mens, leefomgeving en economie te bereiken’. De vertaling die dit krijgt in de natuurparagraaf is te mager. Dat stelt algemeen directeur Jan Jaap de Graeff van Natuurmonumenten.

Verwachtingen niet waargemaakt
Volgens De Graeff doen CDA, PvdA en ChristenUnie te weinig om de biodiversiteit te redden, om de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur snel te voltooien en om het tekort aan groen bij de steden weg te werken. "Dat is in tegenspraak met de verwachtingen die het nieuwe kabinet wekt in zijn centrale doelstelling."

Meer nodig voor een groen Nederland
Natuurmonumenten zet zich in voor een omgeving waar planten en dieren veilig kunnen leven. Dat is tegelijkertijd een omgeving waar het voor mensen goed toeven is. Om dat voor elkaar te krijgen is er elk jaar 400 miljoen euro meer nodig dan nu wordt besteed aan natuur en landschap. De nieuwe regering wil 40 miljoen extra uittrekken; dat bedrag loopt op tot 150 miljoen in 2011. "Dat steekt schril af bij wat nodig is", stelt De Graeff. Hij roept kabinet en Tweede Kamer op om zo snel mogelijk meer geld vrij te maken voor een groen Nederland.

Investeringen betalen zich snel terug
Vaak wordt gedacht dat maatregelen voor een groene omgeving alleen maar geld kosten. Dat is niet het geval, zegt De Graeff: "Investeringen in natuur en landschap betalen zich al op korte termijn terug, in economische en in maatschappelijke termen. Naast biodiversiteit en recreatiemogelijkheden zorgen investeringen in groen voor baten in de vorm van schone lucht, opslag van kooldioxide, een betere bescherming tegen water en een aantrekkelijk vestigingsklimaat."

Grote behoefte aan meer groen
Natuurmonumenten vindt het heel belangrijk dat het nieuwe kabinet ervoor kiest om veel aandacht te geven aan het verminderen van ons energieverbruik. Maar als je ons land echt duurzaam wilt maken, is ook een grote opknapbeurt van natuur en landschap nodig.

De Graeff: "De noodzaak om serieus werk te maken van herstel en duurzaam behoud van de biodiversiteit is nog altijd bijzonder groot. Elke dag verdwijnen er planten en dieren. Tegelijkertijd is er in de samenleving een grote behoefte aan meer groen. Dat hebben we vorig jaar bij de campagne tegen de A6-A9 nog eens heel duidelijk gezien."

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet