NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Mondiale bio-industrie oorzaak verspreiding vogelgriep

14 febr 2007

De intensieve pluimveehouderij en het transport van levend pluimvee en pluimveeproducten zijn verantwoordelijk voor de wereldwijde verspreiding van het vogelgriepvirus. Dat is de conclusie van een deze week gepubliceerd rapport van de internationale dierenbeschermingsorganisatie Compassion In World Farming (CIWF).

Inmiddels is nagenoeg komen vast te staan dat de uitbraak van vogelgriep op een intensieve pluimveehouderij in Engeland eerder deze maand veroorzaakt is door gesleep met karkassen vanuit Hongarije. In de laatste 20 jaar is de productie van pluimveevlees in de wereld met zo'n 300% gestegen. Deze toename is het gevolg van intensieve, bio-industriŽle en nationale grenzen overschrijdende productie. Het CIWF-rapport 'The role of the intensive poultry production industry in the spread of Avian Influenza' laat zien dat verspreiding van het H5N1 vogelgriepvirus van China naar Europa, Afrika en het Midden Oosten zich eerder voltrok langs hoofdwegen en spoorwegen dan langs routes van trekvogels.

Ook laat het rapport zien dat de vaak overvolle stallen van de bio-industrie fungeren als een 'snelkookpan', waarin het virus zich niet alleen snel kan verspreiden, maar waar het ook snel kan muteren. De vogelgriepuitbraak, die in Nederland in 2003 leidde tot de vroegtijdige dood van 30 miljoen kippen, werd bijvoorbeeld veroorzaakt door een aanvankelijk laagpathogeen virus dat zich -eenmaal binnen in de bio-industrie- ontwikkelde tot een gevaarlijke en zeer besmettelijke variant.

Het structureel binnen houden van kippen, kalkoenen en ander pluimvee in steeds intensievere systemen biedt volgens CIWF geen soelaas tegen de verspreiding van vogelgriep, zoals de recente uitbraak in Engeland aantoont. CIWF pleit daarom bij de EU voor een diepgaand onderzoek naar de rol van de mondiale, intensieve pluimveehouderij bij de verspreiding van hoog pathogene aviaire influenza (vogelgriep).

CIWF ziet het beŽindigen van de intensieve, industriŽle pluimveehouderij en van de condities die werken als een snelkookpan voor dierziekten als de oplossing voor de huidige vogelgriepcrisis. In plaats daarvan moeten dieren op humane en duurzame wijze gehouden worden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet