NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Europese regio's kiezen voor biodiversiteit

16 febr 2007

Zeventien organisaties, waaronder de Brabantse waterschappen, ANWB, Provincie Zeeland, andere Europese regio's en verscheidene Brabantse gemeenten hebben de Countdown 2010 verklaring ondertekend. Ze volgden hiermee het voorbeeld van de Provincie Noord-Brabant en verbinden zich zo aan het terugdringen van de natuuraantasting in Europa. Op deze manier leveren ze een bijdrage aan het internationale klimaatbeleid.

De ondertekening vond plaats tijdens de internationale conferentie 'Europese regio's als kampioenen voor biodiversiteit 2010 - Europa ontmoet Brabant, Brabant ontmoet Europa', in Oisterwijk, Noord-Brabant. De conferentie bracht leiders van EU instellingen en 200 deelnemers uit meer dan 20 landen samen, waaronder vele regio's en lokale overheden. Centraal stond de bijdrage van regio's aan de uitvoering van de Europese politieke doelstelling het verlies aan biodiversiteit te stoppen vůůr het jaar 2010.

Biodiversiteit vormt de basis van ons leven en is een belangrijke voorwaarde voor ons welzijn. Het is de diversiteit van het leven op aarde. Biodiversiteit is essentieel voor het functioneren van ecosystemen, die op hun beurt noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten als voedselvoorziening, gezond water en lucht en mogelijkheden voor recreatie. Wereldwijd neemt de biodiversiteit in een zorgwekkend tempo af en de effecten van de klimaatsverandering dragen hieraan steeds sterker bij. Deze ontwikkelingen tasten de basis van ons leven aan. Het Countdown 2010 initiatief is gelanceerd door regeringen, particuliere organisaties en bedrijven om aandacht te vragen in Europa voor de aantasting van de Europese natuur. De Provincie Noord-Brabant was de eerste regio ter wereld die Countdown 2010 ondertekend heeft.

De conferentie mondde uit in breed gedragen aanbevelingen om de Europese betrokkenheid bij de Countdown 2010 doelstelling om te zetten in concrete activiteiten, inspirerende voorbeelden en financieringsmechanismen. Veel waardering was er voor de manier waarop de Brabantse organisaties en burgers de biodiversiteit al in praktijk brengen, bijvoorbeeld door het aanbieden van inheemse bomen aan burgers in Boxtel en het beekherstelproject Voortse Stroom in Oisterwijk. De regio's hebben ook afspraken gemaakt over interregionale projecten, onder meer met betrekking tot klimaatverandering en biodiversiteit en bescherming van kwetsbare diersoorten in Oost-Europa.

Samen met andere Europese jongerenorganisaties heeft de Nederlandse Jeugdraad op verzoek van de Provincie Noord-Brabant de afgelopen maanden de betekenis en waarde van biodiversiteit in Europa onderzocht. De jongeren reisden met de trein van 's-Hertogenbosch, via Duitsland, Polen, TsjechiŽ, Slowakije, Hongarije en RoemeniŽ naar Sofia, de hoofdstad van Bulgarije. Onderweg filmden ze verrassende ontmoetingen met andere jongeren en hun ervaringen met biodiversiteit. De inspirerende film werd tijdens de conferentie vertoond. Tevens boden migrantenorganisaties in Nederland tijdens de conferentie hun medewerking aan voor het behoud van de natuur in Nederland en Europa.

De Provincie Noord-Brabant organiseerde de conferentie in nauwe samenwerking met ECNC-European Centre for Nature Conservation en B&E Partnerschap. De Europese Commissie, het EU-Comitť van de Regio's en het Countdown 2010 partnerschap verleenden auspiciŽn. Gastvrouw was Annemarie Moons, Gedeputeerde voor Milieu, Natuur en Water van de Provincie Noord-Brabant.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet