NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noordvleugel: minder kantoren, mooier landschap

16 febr 2007

De Noordvleugel gaat 3,5 miljoen vierkante meter geplande kantoorruimte schrappen in Amsterdam, Almere, Haarlemmermeer en omstreken. Om de internationale concurrentiepositie verder te versterken zal de Noordvleugel een gezamenlijk acquisitie- en marketingbureau oprichten. Bovendien moet de waarde van het landschap voor het vestigingsmilieu veel beter worden benut. 'You need a backgarden to lead a true urban life'.

Vandaag vond in Taets Gallery op het Zaandamse Hembrugterrein de 6e Noordvleugelconferentie plaats. Honderd bestuurders uit de Noordelijke Randstad bespraken twee grote onderwerpen: de toekomst van de regionale kantorenmarkt en de kansen van het metropolitane landschap.

Plabeka (kantoren en bedrijfsterreinen)
Hoe versterken we de internationale toppositie van de Noordvleugel als het gaat om kantoren en bedrijfsterreinen? Het Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) is opgericht om dit probleem op te lossen. Op de Noordvleugelconferentie lichtte Plabeka-voorzitter Arthur van Dijk (Haarlemmermeer) het onderzoeksrapport toe. De Noordvleugelbestuurders namen verschillende stevige besluiten. In totaal wordt voor 3,5 miljoen m2 kantoorruimte geschrapt. Dit is nodig omdat er in de regio op dit moment teveel kantoren gepland staan. Ook bij een gunstig economisch scenario zal er niet voor al die kantoren een gebruiker te vinden zijn. De verdeling is als volgt: Amsterdam schrapt 1,5 miljoen m2, Haarlemmermeer schrapt 1 miljoen m2 en Almere schrapt 0,5 miljoen m2. De rest (0,5 miljoen m2) wordt gevonden op andere plekken in de Noordvleugel.

Plabeka geeft ook richting aan de vraag hoe in de regio, ook op langere termijn, voldoende aanbod voor bedrijventerreinen blijft bestaan. De realisatie van 1800 ha bedrijventerrein in de regio is een grote opgave, maar door samenwerking moet dat kunnen worden waargemaakt. De Noordvleugelpartijen kiezen daarbij nadrukkelijk voor duurzame oplossingen (herstructureren van bedrijventerreinen en intensivering van bestaand ruimtegebruik). De internationale concurrentiepositie is ook gebaat bij het verbeteren van bedrijven- en kantorenlocaties, bijvoorbeeld door herstructurering of transformatie naar meer gemengde woon-werklocaties.

Om alle ontwikkelingen in kantoorlocaties en bedrijfsterreinen goed in de gaten te kunnen houden, komt er voor de samenwerkende overheden een Plabeka-monitor op internet. De bestuurlijke afspraken worden door alle deelnemers omgezet in de locale besluiten zoals bestemmingsplannen.

De gemeenten Almere, Amstelveen, Amsterdam en Haarlemmermeer gaan voor de gehele regio één marketingstrategie op zetten. Uitgangspunt: promotie van de hele Noordvleugel als één internationaal concurrerend gebied. In januari 2008 opent de Noordvleugel een gezamenlijk marketingbureau.

Metropolitaan landschap
Een stuurgroep onder leiding van gedeputeerde Patrick Poelmann presenteerde de notitie 'Verleiding van het Metropolitane landschap'. Daarin staat dat het kenmerkende landschap in de Noordvleugel van grote waarde is voor de zogeheten metropolitane strategie (ruimtelijke investeringsstrategie via ontwikkeling van grootstedelijke vestigingsmilieus). Stad en land lopen in de Noordelijke Randstad in elkaar over: de Noordvleugel is zowel een stad in het landschap als een landschap in de stad. Immers: de regio is een verzameling van relatief kleinschalige kernen in een bijzonder waterrijk en open landschap met waardevolle natuur. Dat zie je in geen enkele andere Europese metropool. Maar het landschap staat onder druk door ondermeer klimaatverandering (waterberging) en 'verrommeling van het landschap'. De bestuurders van de Noordvleugel hebben afgesproken het 'metropolitane landschap' gezamenlijk te beschermen (oa duurzaam natuurbeheer), te versterken (oa goede inpassing van nieuwe woonwijken en infrastructuur) en kansen beter te benutten (toerisme, promotie). Op de volgende Noordvleugelconferentie moet er een Actieplan liggen.

Winsemius, Brinkman
Op de Noordvleugelconferentie spraken twee gasten. Elco Brinkman, voorzitter van bouwend Nederland onderschreef de grote waarde van het groene landschap. Hij bekeek recentelijk het groene hart vanuit de lucht en schrok van de verrommeling. Brinkman riep de bestuurders op: "Maak gebruik van het gevoel van urgentie. Denk na over alternatieve manieren om het groen en de kwaliteit van de leefomgeving te financieren. En durf vooral groot te denken." Gastspreker Pieter Winsemius, minister van VROM, blikte vooruit op het Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040. "We staat aan het begin van een fantastische uitdaging. Kijk door je oogharen hoe mooi het kan worden. Zorg voor een visie met kwaliteit, zoek draagvlak en hou je vervolgens aan je afspraken. Ook op de lange termijn."

Op naar de 7e Noordvleugelconferentie en een ontwikkelingsbeeld voor 2040
De deelnemende overheden bespreken de resultaten van de 6e Noordvleugelconferentie in hun eigen bestuursorganen. Ambtelijk wordt verder gewerkt aan alweer de 7e Noordvleugelconferentie. Daar staan centraal het Actieplan Metropolitaan Landschap alsmede het Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040. Dit beeld wordt de komende tijd gemaakt in een interactief proces, waaraan inwoners, overheden, maatschappelijke organisaties en deskundigen deelnemen. Inzet: een beeld schetsen van hoe de regio er in 2040 uit zou moeten zien, waarbij ingespeeld wordt op ontwikkelingen als vergrijzing, veranderingen in huishoudens enz. De besluiten van de Noordvleugeloverheden van vandaag en bij eerdere conferenties vormen de basis hiervoor.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet