NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Alle LNV subsidies dezelfde procedure

15 feb 2007

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Regeling LNV-subsidies vastgesteld. In de regeling zijn diverse subsidieregelingen op het terrein van LNV op een logische wijze ondergebracht in één stelsel. Er worden ongeveer 35 oude regelingen ingetrokken.

In de nieuwe regeling zijn de procedureregels en begrippen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en vereenvoudigd. Hierdoor wordt de afhandeling van aanvragen efficiënter. Ook wordt straks meer gebruik gemaakt van Internet. In 2007 kan een aantal aanvragen voor subsidies via Het LNV-loket op Internet worden ingediend; in 2008 is dit voor alle aanvragen mogelijk. De verwachting is dat zowel de uitvoeringslasten voor de overheid als administratieve lasten én beleefde lasten voor burgers en bedrijven verminderen.

De regeling wordt in principe hooguit één keer per jaar gewijzigd. Ook komt er één openstellingsbesluit, waarin per jaar wordt aangegeven welke subsidies in welke periode worden opengesteld. Daarmee wordt inzichtelijk welke subsidiemogelijkheden er bestaan.

De Regeling LNV-subsidies is gepubliceerd in de Staatscourant van 15 februari. Het openstellingsbesluit voor 2007 wordt nog deze maand vastgesteld. Zowel de regeling als het openstellingsbesluit gaan op 1 april 2007 in.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet