NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Actie tegen verloederde bedrijfsterreinen

8 feb 2007

Bestaande bedrijfsterreinen opknappen in plaats van het continue realiseren van nieuwe locaties; daarop gaat provincie Overijssel de komende jaren fors inzetten.

Verloedering van bedrijventerreinen leidt niet alleen tot leegstand en verrommeling van het Overijsselse landschap, maar maakt ook de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen noodzakelijk. En ook in Overijssel wordt de open ruimte steeds schaarser. Door de ruimte zorgvuldig te gebruiken en bedrijfsterreinen op te knappen, blijft het landschap intact en ontstaat er een blijvend goed vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven. Dit komt de werkgelegenheid in de regio’s ten goede.

Aanjagen
Hoewel gemeenten en bedrijven in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen, wil de provincie hen fors ondersteunen met het scheppen van voorwaarden en het stimuleren van initiatieven. Daarom hebben de gedeputeerden Carry Abbenhues en Theo Rietkerk op 8 februari samen met de wethouders van zeven gemeenten het startschot gegeven voor vijf aanjaagprojecten. Het gaat om projecten op bedrijfsterreinen in Enschede (Havengebied), Kampen (Haatlandhaven), Almelo (Dollegoor), Hardenberg (Bruchterweg/Nieuwe Haven), Zwolle (Voorst), Ommen (De Strangen) en Zwartewaterland (Zwartewater/Hasselt). In deze voorbeeldprojecten wordt gezocht naar oplossingen voor knelpunten als geluidshinder, kwaliteitsverbetering, duurzaamheid en het verplaatsen van bedrijven, om zo ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen. Hiermee doen de partijen nuttige kennis op voor de aanpak van andere bedrijfsterreinen en het formuleren van het beleid voor de toekomst. Gedeputeerde Abbenhues is enthousiast over de aanjaagprojecten: ‘Gemeenten, bedrijfsleven en provincie ondernemen echt gezamenlijk actie op het gebied van Vitale Bedrijfsterreinen. Want we willen allemaal een mooi Overijssel met goede werkgelegenheid, ook voor de toekomst.’

Naast deze aanjaagprojecten heeft de provincie het subsidiebedrag voor herstructurering van oude bedrijfsterreinen voor 2007 verhoogd naar 6 miljoen euro. Alle Overijsselse gemeenten kunnen hieruit geld krijgen om hun projecten sneller uit te kunnen voeren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet