NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

2020: minstens twintig procent C02 reductie in Europese Unie

21 feb 2007

Als lid van het Europese Comité van de Regio’s heeft gedeputeerde mevrouw Dwarshuis (VVD) een gesprek gevoerd met de heer Dimas, Eurocommissaris Milieu, over het Europese klimaatbeleid. In dit gesprek heeft de heer Dimas gezegd minstens 20% CO2-reductie in de Europese Unie in 2020 te willen realiseren. Hij heeft aangegeven dat de Europese regio's een belangrijke rol kunnen spelen bij de realisering daarvan.

Mevrouw Dwarshuis is positief over de ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie van de Europese Commissie. "Het is onvermijdelijk dat de Europese regio's een belangrijke bijdrage gaan leveren. De doelstelling van minstens 20% is duidelijk, maar ik ben het met de Eurocommissaris eens dat het een goed streven is om 30% te halen. Ik heb er bij de heer Dimas voor gepleit dat maatwerk dan mogelijk moet zijn."

Mevrouw Dwarshuis is onlangs door het Europese Comité van de Regio’s benoemd tot rapporteur over de in januari door de Europese Commissie gepresenteerde voornemens voor het klimaatbeleid. In het gesprek heeft zij de heer Dimas geïnformeerd over haar activiteiten. Het uiteindelijke doel van haar werk in Brussel is om een advies te schrijven over de regionale dimensie van het klimaatbeleid. Het gaat hier met name om wat regionale overheden kunnen doen om de Europese klimaatdoelstellingen te realiseren. Het advies zal ook suggesties aandragen hoe de Europese Commissie de rol van de regio’s bij het klimaatbeleid kan versterken. Eurocommissaris Dimas heeft aangegeven dat advies zeer te verwelkomen en heeft de steun van hem en zijn ambtenaren toegezegd bij de voorbereiding en uitwerking daarvan.

Het plan is dat dit advies in de oktober-vergadering van het Comité van de Regio’s wordt vastgesteld. Om de discussie over de regionale dimensie op gang te brengen, heeft Dwarshuis al een zogenoemd Werkdocument opgesteld dat op 6 maart wordt besproken in de vergadering van de commissie Duurzame Ontwikkeling van het Comité van de Regio's op Mallorca.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet