NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Comité van de Regio’s kritisch op voorstellen Europees bodembeleid

23 feb 2007

Het Comité van de Regio’s heeft tijdens een plenaire zitting op dinsdag 13 februari in Brussel een advies aangenomen over de voorstellen van de Europese Commissie voor een kaderrichtlijn bodem.

De Nederlandse rapporteur Cor Lamers (burgemeester Houten, CDA) wil dat een Europees bodembeleid ondersteunt, stimuleert en een platform biedt voor kennisuitwisseling, maar geen dwangmaatregelen oplegt. Tijdens het debat in het Comité van de Regio’s tekenden zich de verschillen af tussen lidstaten met en lidstaten zonder bodembeleid. De felste tegenstanders van een Europees bodembeleid zijn Oostenrijk en Duitsland. Zij vinden een Europees bodembeleid strijdig met het principe van de subsidiariteit.

Lamers vindt dat er wel enige vorm van bodembeleid moet komen. Immers, aangetaste en verontreinigde bodems kunnen schadelijk zijn voor mens en dier. In de uiteindelijk aangenomen tekst zijn de belangrijkste adviezen van Lamers overeind gebleven:

  • Minder administratieve lasten
  • Beleidsruimte voor decentrale overheden
  • Uitwisseling best practices tussen lidstaten en regio’s
  • Integraal beleid voor bodem, water en afval
Het advies van Lamers is in lijn met het eerder gepubliceerde Position Paper van IPO en VNG. Op donderdag 22 februari spreken de Europese milieuministers over de voorstellen van de Europese Commissie. Voor meer informatie over het advies van Lamers: www.europadecentraal.nl
www.cor.europa.eu

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet