NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Maak van het Groene Hart geen villapark

27 feb 2007

Milieudefensie is verbijsterd over de plannen van de Neprom, de organisatie van projectontwikkelaars, om 13 duizend villa's verspreid in het Groene Hart te gaan bouwen. De kernwaarde van het Groene Hart, de openheid van het polderlandschap, wordt door deze plannen ernstig aangetast. Bovendien leiden de verspreide 'plukjes' bebouwing tot meer autoverkeer, nieuwe wegen en dus meer lawaai. Milieudefensie roept minister Gerda Verburg en de Tweede Kamer op om korte metten met dit plan te maken*.

Deze voorstellen druisen volgens Milieudefensie in tegen alle afspraken die er gemaakt zijn over Nationale Landschappen als het Groene Hart. Volgens de Nota Ruimte mag er in Nationale Landschappen alleen gebouw worden voor de eigen bevolking en moet er zoveel mogelijk binnen de bestaande bebouwingsgrenzen gebouwd worden.

'Die afspraken zijn er niet voor niets,' zegt Willem Verhaak, campagneleider Ruimte en Landschap van Milieudefensie. 'We willen dat iedereen kan blijven genieten van het oeroude polderlandschap met zijn karakteristieke vergezichten, molens en vaarten. Een villapark hoort daar wat ons betreft niet in.' Met de plannen van de Neprom om een klein groepje vermogenden ín dat landschap te laten wonen, wordt de mogelijkheid voor velen anderen ontnomen om daar te genieten van de rust en ruimte.

De Neprom wil vooral luxe woningen op mooie locaties in het groen bouwen. Daar zou behoefte aan zijn en het levert veel geld op. Als tegenprestatie voor deze lucratieve opdracht willen de projectontwikkelaars 800 miljoen investeren in het landschap van het Groene Hart.

De huidige bewoners van het Groene Hart hebben vooral behoefte aan betaalbare woningen voor starters en ouderen. Door ruim eenderde van de woningbouwopgave te reserveren voor dure tot zeer dure woningen, trek je mensen uit de omringende steden naar het platteland. Dat is slecht voor de steden – want die willen de hogere inkomensgroepen juist behouden – en slecht voor de mensen in het Groene Hart, want de villa's die de Neprom wil bouwen zijn over het algemeen te duur voor hen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet