NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Koeien van Friesche Vlag ook in de wei

27 feb 2007

Friesland Foods garandeert dat vanaf april 2007 alle dagverse zuivel afkomstig is van koeien die vanaf de lente tot in de herfst in de wei lopen. In juli 2006 kondigde Campina al een nieuwe zuivellijn aan met melk van weidekoeien, die vanaf het komende voorjaar verkrijgbaar is. Stichting Natuur en Milieu is blij met deze ontwikkeling. De organisatie zet zich sinds enkele jaren in voor meer koeien in de wei.

De weidezuivel van Friesland Food betreft melk, karnemelk, vla, yoghurt, Milk & Fruit en Breaker. Bovendien stelt de zuivelproducent een Weidegangfonds in om de weidegang van melkvee te stimuleren. Uit het fonds krijgen veehouders die hun koeien in de wei laten lopen een bonus van 5 cent per 100 kilo melk. Vereniging Natuurmonumenten, het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelen), de Rabobank en het ministerie van LNV ondersteunen het fonds met adviezen.

Weidezuivel is een trend aan het worden. In 2006 maakte zuivelfabriek Rouveen, in navolging van kaasmaker Cono, bekend voor hun kaasproductie de melk van weidekoeien extra te belonen. Ook Ben en Jerry’s garandeert dat hun ijs gemaakt is van melk van koeien die in de wei lopen. En Campina gaat aan melk voor de productie van dagverse zuivelproducten kwaliteitseisen stellen die het best haalbaar zijn door koeien ’s zomers weidegang te geven.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Campina werkt - met onder meer Natuur en Milieu - in het project Economie Light aan een strategie naar verdere verduurzaming. Het bedrijf heeft de ambitie om op termijn tot de Europese top van de zuivelindustrie te behoren voor wat betreft maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Op basis van bestaande analyses hebben Campina en Natuur en Milieu besloten om op de volgende drie verduurzaming-thema's te gaan samenwerken:
1. Verbetering milieuprestatie van de melkveehouderij, met energieverbruik en krachtvoer als centrale aandachtspunten;
2. Verbetering van dierenwelzijn;
3. Verbetering van gezondheid van consumenten, met vetsamenstelling, zout en suikergehaltes als aandachtspunten.

In het project Economie Light streeft Natuur en Milieu naar verbreding van duurzame productie in de hele zuivelsector. Natuur en Milieu is blij dat nu ook andere zuivelbedrijven zoals Friesland Foods de concurrentie op duurzaamheid willen aangaan.

Koe zoekt wei
In 2005 en 2006 voerden de Dierenbescherming en Natuur en Milieu de campagne ‘Koe zoekt wei’. Een handtekeningenactie leverde 45.000 handtekeningen op van supermarktklanten die best iets meer willen betalen voor melk van weidekoeien. Op 1 juni 2006 boden de organisaties de handtekeningen aan aan het Centraal Bureau Levensmiddelen, de koepel van supermarkten.

Koeien in de wei geven niet alleen een mooi plaatje van het karakteristieke Hollandse landschap, de dieren zijn ook gezonder dan hun soortgenoten die in stallen leven. Ze hebben minder last van klauw- en uierontstekingen en hebben meer bewegingsruimte voor hun natuurlijk gedrag. Bovendien zijn weideloeien beter voor het milieu omdat ze minder ammoniakuitstoot veroorzaken. Zuivelproducten van melk van koeien die vers gras eten zijn ook nog gezonder omdat ze meer onverzadigde vetzuren bevatten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet